Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/418

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 407 Efter dette bliver den samlede aarligP hugst gjennemsnitlig i 1886—189O: Pr. km.2 Kublkfo(l Skogn pr. maal. Til flødning . . . 63150O m.3: 58 m.3 = 1.8 Fremført til jernbane 66 7OO »;: 6 *) —: 0.2 Til forbrug .... 1054 O00 »:: 96 »: 3.0 1 752 2OO m.3::l6O m.3 —: 5.0 Medens der i 1820 passerede gjennem Bingens lændse i Glommen 372l4 tylvter, var dette antal i l848 steget til 104 835 tylvter. I 1871 gik der 214 909 tylvter i hele Glommen, i 1874 387 52O, i 1879 kun 9O 651, i l88l 243 O99 og i 1885 l98 l7l tylvter. — Som mærkPt til .flødning i det hele vasdrag er efter generell- rapporterne over tømmerflødningen i Glommen i femaaret 189l- 1895 opgivet følgende aarsmængder: l891 . 266 956 tylvter. 1892 3l5 323 » l893 272 244 » 1894 369 O72 » 1895 ..... 36l 532 » Det gje11nemsnitlige aar-lige ‘flødningskv(mt“m ansættes i 1891—+—95 til ca. 3I8 ()()() fylder tønmm-, hvoraf ca. W smaalast (ɔ: 4—ti tommer), der efter en antagen middeldimension af 6.9 m. 18 cm. (l1 alen 7 tommer) kan beregnes —til ca. 826 8O0 m.3 I Glommen er flødet i runde tal: I—Iagt0mmer. Slibetømmer. TilHamn1en. Tylvter. Tylvter. Tylvter. 1897 . . 36O OO0 85 O00 445 0O0 1898 . . 328 OOO 2OO OO0 528 0OO 1899 . . 303 O0O 140 00O 443 OO0 l900 . . 366 O00 2OO O0O 566 0OO 1901 . . 365 O00 262 OO0 617 OO0 I 1900 flødedes 565 932 tylvter, og flødningen af hver tylvt tømmer kostede i l9OO leveret til Lillestrømmen 106.04 øre og til Mørkfos 73.86 øre mod henholdsvis ll5.77 og 84.84 øre i 1899. c