Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/415

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4ll4 HEDEMARKENS AMT. Km.’ Km.’ Skogip(—r. nedsIagSdistrikt. skogm“eal. a1’arealet. I Sundalen herred . 12 — Grytten —— 8 — Sunnelven —— l5 — Stryn — lO — Jostedal — 3 — Lyster — l6 Sum Laagen ..... . 17 3l3 4 145: 24 pct. Sum (ffl0111I1]8Il og Laagen . . 41823 15132: 36 pct. Deraf i Sverige .... 42O 26O Glo1nmen i Norge ...... 41403 14 872: 36 pct. Glommens nedslagsdistrikt omfatter saaledes dele af Søndre Trondhjems amt, dele af Hedemarkens, Kristians, Akershus og Smaalenenes a1nter samt et mindre areal i Sverige Af dens største bivasdrag Laagen med Mjøsen og Vormen ligger kun en del i Hedemarkens amt. Den største mængde tømmer i Hedemarkens amt kommer fra den Strækning af vasdraget, som ligger ovenfor Bingfos i Sørum (nær Fetsund), og ved undersøgelsen af skogarealerne, hugsten og flødningen falder det bekvemt at dele det egentlige Glommens vasdrag førsti to dele: den (l()l, som ligger ovenfor Bing- j?;s, og den (lel, som ligger n(Ð(l(Þ)(fbr; denne sidste del ligger helt udenfor Hedemarkens amt, medens den øvre del har sine største skoge inden amtet. Strækningen ovenfor Bingfos indbefatter nemlig store dele af Østerdalen, Solør, Vinger og Odalen samt en del af Søndre Trond- hjems amt og noget af Akershus amt; strækningen nedenfor Bingfos indbefatter den øvrige del af Glommens nedslagsdistrikti Akershus samt den del af Smaalenenes amt, som har tilløb til Glommen. . Strækningen ovenfor Bingfos har uden sammenligning det største areal, 2l508 km.2, den nedre del 8002 km.2 Skog- arealerne er ogsaa meget større i den øvre del, 9 151 km.’, i den nedre del 1836 km.2 Derimod er der i procenter af arealet mere skog i den nedre del, 6l pct., mod 43 i den øvre. Den nedre del er meget tættere befolket end den øVre; der er i den nedre del 26.5 individer pr. km.2 og 43.3 individer pr. km.2 skog, medens der i den øvre del kun er 3.5 individer pr. km.2 i nedslagsdistriktet og 8.3 individer pr. km.2“ skog. Følgen heraf er, at det kvantum tømmer, som flødes søn-