Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/414

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 403 I 1891—1895 er, som under ’I*ryssilelv anført, flødet gjennem- snitlig aarlig 3 421 tylvter. Til Øster-DalelfV har i Norge 487 km.2 afløb og af disse er ca. l70 km.2 eller 35 pct. skogdækket. Mindre elve med afløb til Sverige har i Hedemarkens amt et nedslagsdistrikt af l 635 km.2, hvoraf 1089 km.2 er skog. I nogle mindre grændsevasdrag har flødning foregaaeti 1891—- l895, nemlig i Eid-9kogen herred: Bill-i1Zgsaa med et gjennemsnitligt aarligt flødningskvantum stort 152O tylvter; Vek9aa med gjennemsnitlig 20O ty1vter aarlig; Bør-udaa med gjennemsnitlig ca. 980 ty1vter aarlig; Nor(Zj)eldaa med gjennemsnitlig 38O tylvter aarlig; Bz1.elv med gjennemsnitlig 44O tylvter aarlig. Tilsammen fra disse 5 smaavasdrag er der saaledes i 189l -1895 gjennemsnitlig aarlig fremflødet ca. 3 520 tylvter; dimen- sionen sættes til 5 m. 21 cm. med en kubikmasse af ca. 9 O00 m.3 Glommens nedslagsdistrikt og skogarea1 forde1er sig saa- ledes: “ I Smaalenenes amt — Akershus amt . — Hedema-rkens amt — Kristians amt . — Røros herred . — Aalen — — Opda1 — — Selbu — . Tilsammen i Norge ISverige . . . Tilsammen . I Akershus amt . — Hedemarkens amt — Kristians amt . — Opdal herred . Glommen uden Laag(m. Km.9 Km.’ Skog i pct. nedslagsdistrikt. skogareal. af arealet. . 1 71O 950 . 2 O32 l 175 . l6 627 7 932 . l 845 350 . 1 468 310 52 272 84 10 . 24 090 lO 727 = 45 pct. 420 26O . . 24 510 10987 = 45 pct. Laagen. Km.’ Km.’ Skog i pct. nedslagsdistrikt. skogareal. af arealet. . 862 562 . 2 1l6 l 222 . 14 267 2 361 4