Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/388

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sHoG. 377 M. o. h. BiT’k(‘(]“l’(BI2(ZcS’6’R vestlig under Herjehogna i Rendalen. . . 900 -»— ved KletSæter ........ . 891 P—»— ved Elgepiggen ...... “ . . . 909 Furugrænd-sen ved FokStnen i Dovre ..... . . 887 -—»— i Folda1en ............ 869 -»— paa sydøstsiden af Faksefjeld, efter R’eilhau ............. 729 -—)—— ved Sylen, en fjeldgaard ved Gruvelsjøen, nær rigsgrændsen, østenfor Fæmunden, . efter Hisi)1ger ........... 797 — — paa Salfjeldet i samme egn ...... 76l -:?— ovenfor Jonasvold ved Fæmunden 85 meter over sjøen ........... 758 Grangr(ends(—n— paa s.vdøStsiden af Tryssilfjeld, efter Keilhau 854 -—-Þ— paa Tryssilfjeldets nordside, lige over for Varlifjeld ............ 888 -e— )—— paa Hemfje1det ved Transtrand, efter I—[i.S—ing1Þr 84O — “—)—— paa fjeldet Städjen i Idre i Sverige . . . 8ll8 -»— — paa Kjøledylla ved rigsgrændsen, omtrent lige i vest for Städjen ....... 84O — — — ved Blakstøten i Tryssil . . . . 888 -—»— paa Ulvaaberg ved Tryssilelv . 935 -ɔ W paa Steufjeld i Re11dalen. . 89l -— —— under Herjehogna . . . . 9OO Birkegrændsen ligger i den vestlige del af amtet adskillig høiere end’ furugrændsen. I a1ntets østlige del synes furuen paa sine steder ikke at naa saa høit som granen, og skoggrændsen er i det hele høiere i Kristians amt end i Hedemarkens. I Hedemarkens amts nordligere dele antages birkegrændsen i gjennemsnit at kunne sættes til ca. 940 m., furugrændsen samme- steds til 72O—-780 m. og grangrændse11 til 88O—94O m. I Kristians amt gaar birke11 33()—l8O m. høiere, og furuen naar 90 indtil l2O m. høiere end i det østlige naboamt; paa Dovre stiger furuen saaledes til 820—-87O m. (irane11 derimod bliver gjerne her i almindelighed 9OWël2O m. under sin høidegrændse i Hedemarkens amt. Skoggrændsen i Kristians amt er efter den gudbrandsdalske almenningSkommission: i Hirkjø1ens almenni11g i Ringebu, birke- grændsen lO66 m. O. h., i Ler— og Bæverdalens almenning i Lom sættes samme til 1035—1066 m., barskoggrændsen — furu og gran — sættes til 915—-94l m.; iGrimsdalens almenning i Dovre