Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/389

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

378 I—lEDEMARKENS AMT. C— C— Døit El1;enes mdslagsdistrikter —fordelte paa herre-der, —fogder-ier og amter. Z . W — P V S . n — O

— S —:á J ] —lå i:§§någW‘8§

.g;—O S æ nåde :Èl§§Ë§0 §Ë å ..1 8j“§. —§§*—Ei eg -Z W B W= Z § Z C F 41 i-iW L H eg Ëg ï V †*Wi“ii W e à W—W W 1:111.1 1m1.1 W 1:111.1 ?n11.1 m.ɔ m.1 im.1 å 1m1„1 hul Remmen . . see 12v 258a å V e 1.øîec11 .... see 102 2ee J gi I g Stange . . — . . 339 72 267 i ü n Vang og Furnes . Ö31 141 390i * Nes . .. 1eå 1651 V g Ringsaker .... 899 147 752 ] n e Hedemarken 10g(1c1—1 . i 2e8v 589 098I V l W Eidskogen . . . 641 l 640 Vinger ..... 494 141 n 353 Søndre Odalen . . 526 453 l l 73 Nordre Odalen . . —189 4891 Vinger og Odalen 2 150 084 n a n I 066 i W Brandval . . 517 372 n i 145 Grue . . . 825 505 W * O e 320 Hør . . . 417 313 g V g 104 Aasnes . . 605 60ö V Vaaler . . . 649 649 Solør f0gderi .:3 om idé-1—i-1 V see S0mc11 . . Hr 46Oi 17 N — A E1Vcm111 . . 1 see 1 sÖ2 14 T1—yɔcî1 .... B 101 sv2 B 116 W 613’ Aam0t ..... 1 326 1 326 , Stor-Elvedalen . . l 566 I 566 Søndre Østerdalen 7 836 ö 076 17 2 130 618 Ytre Rendalen . . l 898 1 378 412 V 108 Øvre Rendalen . . 2 485 1 313 964 i 208 Lille-Elvedalen . 2 208 2 208 Tønset “ .... 1 127 l 124 3 “ T0lgen ..... 2 938 I 300 * 24 I 387 171 Kvikne ..... I 164 110 V 903 e Nordre Østerdalen l 820 7 433 930 2 763 487 k g Hc(1c1:1ɔx1xcx1c amt v Öoe 16 e2e 2 115 93o 4893 —1e7 en Byer ...... 2 1 I V g V Öos 16 627 2 116 930 4—893n 4evée1s.1