Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/330

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEBYGN1NG. ’ 319 Men, hvori da Sparsomheden? I disse Huses snævre og ind- knebne Rum. Hove.dbygningen — her saavelsom andensteds i Østerdalen kaldet Stuen — indeholder fast aldrig mere end 2 a 3 Rum. Det største indtager Stuen. Ved Siden plejer at være et meget snevert Rum eller Kammer, som kaldes Koven, hvori et eller to Senge-Steder ere opsatte; foruden dette enten en For- stue, eller et Hul til Rum for en Kiste, nogle Klæder og andet Skr-ab. Stuen er et fuldkomment Laboratorium. Her koges, bages, spises, væves, hugges, snedkres og forarbejdes alle Slags fornødne Gaards-Redskabe.» I skolelærer Jon Jonsøn Grues optegnelser fra Dalsbygden er under aaret 1774 bemærket følgende: «Bygningsmaaden at opsætte Husene var og meget uhen- sigtsmæssig; man kunde neppe se et Loft, langt mindre en hel Bygning med Overværelser; men Stue-Huse, Fjøse, Stalde, Hø- lader og mange flere Huse, smaa og lave, med Dørhuler, man neppe paa Fire kunde krybe ind i, som vare opsatte saa vidt udover et Stykke Jord, at det lignede en temmelig stor Tro —- saa man paa hver Gaard. Og om Vinteren var den største Del af deslige smaa elendige Huse for det Meste bedækkede med Sne, saa man med stor Møje maatte opskuffe Huler til Dørene og krybe ind.» Den ovenfor nævnte stue eller østen-dalsstuen er en spærre- stue, som endnu findes i Østerdalen. H Paa mange steder har man bygget en stue, som er tæt, til vinterstue, medens den forrige staar til beboelse om sommeren og kaldes sommerstue. Dette dobbelte sæt af stuer er hyppig i Nordre Østerdalen. Østerdalsstuen er studeret af antikvar N. Nicolaysen-, som derom har meddelt oplysninger. I Østerdalen .findes endel gamle stuebygninger, dog neppe i det hele meget over et snes. Nicolaysen nævner i l878 stuerne paa Almus, Kilde og Desetgaardme i Aamot, paa Koppang, Nystu- moen, Sundet, Nordre Vestgaard, Øvergaard, Svestad, Landet Trønnes- gaardene og Atnosen i Stor-Elvedalen samt paa Aakre i Rendalen. Der er neppe nogen, hvis alder gaar op over det 17de aarhudrede. Den ældste var en paa den sydligste Trø1mesgaard,“ som sagdes at skrive sig fra 1618, medens en anden paa samme gaard er opsat 167O; stort ældre kan neppe heller nogen af de øvrige oven- nævnte stuer være, men flere vistnok først fra det l8de aar- hundrede. Den yngste var en paa skydsstationen Gjetvol(l, Deset i Aamot, bygget i l798. En saadan stuebygning paa Kroken i Stor-Elvedalen er en af de bedste og maaske tillige blandt de ældste tDisse stuer ligner hverandre. Dog er der altid en liden