Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/324

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEBYGNING. 313 nærmer sig gjennemsnitstallet for landet, som i disse aar var 8.36 pct. tuberkuløse dyr og 26.55 pct. besætninger med tuberkulose. I de senere aar er tuberkulinundersøgelsen aftaget. Saaledes blev i 1899 undersøgt i Hedemarkens amt 2415 dyr, hvoraf 8.8 pct. befandtes at være tuberkuløse. i Lungesyge antages i 1898 at være bragt til Hedemarkens amt med enkelte fra GardermOen hjemvendte tjenesteheste. Sygdommen har grasseret paa fjeldhavnegangene i Søkkund- dalen og Stoupholen i Hedemarkens amt og derfra kom den til talrige gaarde i Hedemarken Svinepest udbrød i l901 paa GrejIsum iNes og paa Røri Ringsaker I Hedemarkens amt var der 1ste januar 1899 18 dyrlæger, hvoraf 10 amtsdyrlæger, G privat praktise1—ende og 2 ikke prak- tiserende. Bebygning. — Fra middelalderen kjendes 26 kirker fra 0dalen, Solør og Østerdalen Af disse stod i 1861 som den eneste I—Iof kirke. Tagværket og taarnet var ikke gammelt Kirken var en stor bygning Den sættes neppe længer ned i tiden end til 1300. Befolkningscentret for Hedemarken j’og(leri ligger paa 6OÓ 49‘ nordlig bredde og 280 43‘ længde øst for Ferro, saaledes nær gaarden Hol i Furnes sogn (2.5 km. nord for Hamar kirke); for Vinger og Odalen .fogderi paa 60Ó 12‘ nordlig bredde og 290 34‘ længde øst for Ferro eller nær gaarden Gulli i Vinger sogn (6 km. vest for kirken); for Solør .fogderi paa 6OÓ 31‘ nordlig bredde og 290 4l‘ længde øst for Ferro, saaledes nær gaarden Haug i Hof præste- gjeld (ca. 3.5 km. syd for kirken); for Sø-indre Østerdalen —fOg(l(?fí paa 61Ó 9‘ nordlig bredde og 29Ò 16‘ længde øst for Ferro eller ca. 12 km. øst for Aamot kirke, nær Hol sæter; for Nordre Øster- dalen jogderi paa 62Ó 12‘ nordlig bredde og 28Ó 28‘ længde øst for Ferro eller mellem Tønset og Tyldalen ved Langsæter (nær passet «Strupen»). ’ For det samlede Hedemarkens amt ligger befolkningscentret paa 60Ó 52‘ nordlig bredde og 29C 6‘ længde øst for Ferros me- ridian eller midt imellem gaardene Ebru og Tobru i Løiten (midt imellem Løiten og Elverum kirker). Beregningerne er udførte paa grundlag af folketællingen af 1ste januar 1891. De archæologiske fund antyder, at der allerede i stena1deren har boet og streifet om folk i Hedemarkens amt; fundene fra