Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

312 HEDEMARKENS AMT. gynder gjerne at værpe 5—-6 maaneder gamle. Denne raee vil sjelden ruge, men holder paa at værpe til helt udover sommeren. En god bestand af italienere synes at være at foretrække, da det viser sig, at denne raee leverer de fleste æg, trives godt 1 vort klima og er let at opdrætte, da den befjæres og vokser hurtig. Italienerne kræver dog mere frihed, medens minoreas tri- ves bedre end italienerne paa indskrænket plads. Det er fordelagtigst at holde kun en race, italienere eller minorcas, med endel plymoutl1 rocks— eller wyandotterhøner til at besørge rugningen og til at benyttes som vinteræglæggere. Fjærkræforeningen har en af sine avlsstationer i E1verum, hvor der holdes en raee af sorte orpingtons, som er en kryds- ningsform af plymouth roeks, langshans og minorcas. De lægger mørkegule æg, men er mest bekjendte som slagtedyr. Der er kun faa ænder, gjæs og kalkuner i amtet. Hønsene er i de sidste 1O aar tiltaget stærkt i amtet lige- som i landet overhovedet Medens der i landet i 189O fandtes 796 563 høns, Saa er nu antallet vokset til 1636 543. I Hedemarkens amt er antallet steget fra 46145 til 9O l96, eller antallet er næsten fordoblet. Antallet af fjærkræ og bikuber var i 189O og 19OO (tiltaget +, aftaget +): 189O. moo. Hø11s. . . 461—1å 90196 + 44051 “Ender . 195 34l + 146 Gjæs. . . 288 770 + 482 Kalkuner . 58 19O + 132 Bikuber . . 469 574 + 105 HI1SdJ’1“e1IeS Su11dhe(IStllSta1Id. Af smitso1nme Sygdomme forekom i l897 og l898: Antal ti1f1elder. 1s9v. 1s9s. Miltbrand .... . 10 23 Raslesyge ..... . 5 3 0ndartet katarrhalfeber . . . 25 l7 Lungesyge hos hesten . . . 31 25O RødSyge og knuderosen . . . 118 l16 Kværsil ...... . . 197 138 I aarene l895—98 er i Hedemarkens amt undersøgt 13 92O dyr med tuberkulin. Af disse fandtes l291 eller 9.3 pct. at være tuberkuløse. Antallet af undersøgte besætninger var l 12l, og deraf fandtes 324 at være tuberkuløse eller 28.9 pct. Tallene