Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/309

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
398 HliI)l“2MARKI‘2NS AMT.

Melkepriserne er angivne i den officielle Statistik i 1890 og I895 saaledes: Gjørem1msn-itspr1’s1—)” —for nys-il(‘t melk i 189() og ]895. ‘ ɔ Ore pr. l. øre pr. l. Hedemarken . . . 8.2 7.8 Vinger og Odalen . . 9.2 9.8 Solør ...... 7.8 8.0 Søndre Østerdalen . . 9.5 9.2 Nordre Østerdalen . . 8.9 9.5 Priserne er stegne Siden 1895, og som pris for l9OO kan maaske tages for Hedemarken 9.5 øre pr. liter, der er den pris, som melkondenseringsfabriken ha-r betalt for 7 millioner literi 1900. Efter dette tal for Hedemarken fogderi og forøvrigt efter de officielle priser i 1895 skulde værdien af melken i Hedemarkens amt være som nedenfor angivet. lr(Pl“(” ((f MI(’Zk(’N i ]89() Og i ]9()(). 1s9o. 1900. Kr. Kr. Hedemarken . . 2 398 0OO 2 936 OO0 Vinger og 0da-len 874 OO0 907 ()0O Solør .... 673 000 79] OOO Søndre Østerdalen l 170 OOO Nordre Østerdalen 1 4 l 7 0OO Amtet .... 6 532 O()0 l O49 O()0 l (i3(i O0O 7 319 OOO (’(lbyft(1t ((f k(1rn(u“lPn. j)O(t’fft‘)’ og m(1lk1“n skulde efter foran meddelte tal være i 189O og l900. 1s9u. 1900. Kr. — Kr. Korn . . 4 451 0O0 4 O65 ()0O Poteter . . 2 073 0OO 2 703 OOO Melk . . 6 0OO 7 3l9 O00 13 056 00O 14 ()87 00O Det aarlige forbrug af melk heri landet udgjør (Helland, «Hvad vi spiser i Norge)“—) 31l.4 liter pr. individ, hvori er ibe- regnet forbruget af melk, smør, ost, overhovedet meieriprodukter. Da Hedemarkens amts bofolkning, byerne iberegnet, i 1901 udgjorde ]l9129, saa skulde forbruget af melk i Hedemarkens amt udgjøre 37 millioner liter, medens der produceres henimod 78 millioner, følgelig skulde der blive tilovers 41 millioner liter til