Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/310

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F.åEDRlFT. 299 Salg til byerne, til meierierne, til forbrug udenfor amtet og til melkekondenseringsfabrikerne. Forbruget af melk i form af melk (smør, Ost ikke medregnet) i Kristiania angives af stadsfysikus til 10O 00O liter om dagen, hvilket bliver 36,5 millioner liter om aaret. Dette er lavt regnet, thi med jernbanerne alene kom der 1899—-19OO ca. 32 mill. liter melk til Kristiania. Det er vel at mærke det, som forbruges i form af melk, skummet og uskummet, Smør og Ost ikke iberegnet. Det sees følgelig, at Hedemarkens amts overskud 41 millioner liter omtrent vilde være tilstrækkeligt til at forsyne Kri- stiania by med melk, naar intet brugtes til Smør og Ost o. S. v. eller solgteS til ti1virkning af kondenseret melk. I de sidste aar har Kristianias melkepriser været vigtige for de meierier, som ligger bekvemt, idet de har trukket fordele af Kristianias melkepriser og har sendt melk paa den tid, da priserne har været høiest. Kristianias melkepriser har været bestemmende for Oplandene i de sidste aar. Transport af melk for de sidste terminer samt i gjennem- snit for femaaret 1895—1900. i V—Z 1895 —3lZa 1900. Vi 1899—m,Zfi l900. Vi 1900— MZa l901. Bnner., Antal tons. l Antal tons. W Antal tons. I W l(o11gsvi11gerbanen . . . 3 939 * 3 724 5 552 Kongsvinger-Flisenl). . i ö9 106 159 Eidsvold-0tIahanen . 6 O84 “ 5 916 7 —l62 Rørosbane11 ...... 2 07S l 591 2 771 Hovedbanen ...... lå 694 14 906 17 407 Paa Eidsvold-0ttahanen og Hovedbanen (Hamar-— Kristi- ania) har desuden været transporteret af kondenseret melk: 1896— 1897 2106 tons, 1897—98 3174 tons, 1898—99 3655 tons, 1899—19O0 2474 tons, og 1900—-1901 8763 tons. Af det hele transporterede kvantum melk er der i aaret l90()—l901 Sendt: til Kristiania Østhanestation 2(3 O22 tons, Kri- stiania Vestbanestation 6067 tons, Hamar 2557 tons. For alle herreder i Hedemarken fogderi er Salg af melk af megen betydning. I Vinger sælges endel melk, i Søndre Odalen lidt. I Solør er Salg af melk ikke af betydning undtagen i Brandval. Lidt melk sælges i Elverum, ellers er Salg af melk ikke af betydning i Søndre Øst-erdalen. I ingen af Nordre Øster- dalens herreder sælges synderlig melk. Meie1’ie1’. I aarene 185O—55 lod « Selskabet for Norges vel» indkalde to ystere fra SchweiZ for at give veiledning i ostelagning.