Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/308

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—A—:1)R1FT. 297 “ 1sss. 1s9u. 1s9s. 1900. m1cx. Lit-er. r.1nc1—. Liter. Hedemarken . . . I 141 l 358 l 343 1 528 Vinger og Ødalen, 1 212 1 30O 1 238 I 362 Solør ..... . 980 l O52 1 2O0 1 22O Søndre Østerdalen . . l 25O l 425 l 363 l 375 Nordre Østerdalen . . . 1 16O 1 345 1 375 1 450 Amtet ....... 1 l50 1293 l 315 1 423 Efter forsøg anstillede af dr. .—1. Bakke paa melkekondenserings- fabriken paa Toten, er melkens fedtgehalt afhængig af aars- tiderne og veirliget. Melkens fedtgehalt viser sig stærkt stigende i juni, aftager derpaa udover sommeren for at naa et maximum i oktober, synker stærkt fra Oktober til december, senere synker den langsomt for at naa et minimum i april. Fedtgehalten varierer mellem 3.M) op til 4.00 pct. s Disse undersøgelser er fortsat i 4 aar med 15000—3O 0OO liter melk om dagen. Me1kemængden er ikke underkastet saa regelmæssige varia- tioner som fedtgehalten. Det viser sig, at baade melkemængden og fedtgehalten er mindre i tørt veir end i regnveir. Et par dages regnveir bringer baade fedtgehalt og melkemængde til at stige. Det viser sig saaledes at være omvendt af, hvad der sædvanlig antages, at fedtmængden er størst i tørt veir. Efter antallet af melkekjør og det angivne gjennemsnitSud- bytte pr. ko skulde der i l890 og 19O0 være produceret melk i l 0OO liter. Henr í mon Hu-1—.“ 1s9o. 1900. Hedemarken . . . 29 240 30 906 Vinger og Odalen . 9 503 9 262 Solør ...... 8 631 9 882 Søndre Østerdalen . 12 3 l 3 ll 440 Nordre Østerdalen . lå 920 17 225 Amtets bygder . . . 75 607 7’8 715 Efter disse tal skulde melkeproduktionen være tiltaget i ti- aaret, trods det at antallet af melkekjør er gaaet tilbage. Det gjennemsnitlige aarlige melkeudbytte skulde være steget fra 1 315 til 1423 liter pr. ko. V ærdien af melken skulde udgjøre i 1900, naar prisen sættes til 9.5 øre pr. liter paa Hedemarken, og forøvrigt som priserne i l895, 7.3 millioner kroner.