Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1N1)1)I—:I.ING, BEI.IGGI—:NHE1) 0G GR“ENI)SER. 17 eller Store Mold-Dusen i den Punct, hvor det 5 Stene RøsZ forhen har staaet. Derfra linea recta til det Norske Merke Nordre Bag- Sieeberget (her begynder Hof grændse) og følges den Norske Prætensions Linie derfra til Røidebolmen i Siøen Nordre Roi- den, saa lige til det Svenske Raaberg, hvorved Fald-Torpet bliver paa den Svenske Side beliggende; Fra Raaberget gaaer Linien til den Norske eller Østre Punct paa Elge— eller Adler- Klindtene (hvor Aas-nes grændse begynder), siden til en Punct midt imellem den Norske og Svenske Midskougs-Kilde, derfra til en Punct midt imellem den Østre og Vestre Høkling, siden til den forhen eenige Punct Holmen i Krogsiøen, saa til østre Diupbergs- hette, derfra til Røset paa Skarp-Diupberg (hvor Vaaler grændse begynder), saa til det Norske Gaasekierns Sund, siden efter den Norske Linie til den Norske Muldhougen, saa per lineam rectam til den Svenske eller Vestre Bagge— eller Bak Klindt (hvor Tryssil grændse begynder) og dernæst til det forhen eenige Punct i Bag- 0oset. Herfra drages Rigs-Linien over det Svenske Hølgefald til en Punct midt imellem Gryte— og Strupe-Forsene Samt derfra til Storberget, hvorpaa Puncten saaledes tages, at det til Aspeberget henhørende gamle Sæter-Stæd med sine Enge-Slætter paa den Svenske Side bliver beliggende. Fra en saadan Punct paa Stor- berget drages Linien til Sandkilde-Forsen, hvor Puncten tages i den Nordre Ende af den Holme, som derudi er beliggende, saa over Laxebygningen i den Østre Elve-Gren til den Norske Sand- Kilde. Herved er betinget, for at forekomme Uenighed imellem begge Rigers Undersaatter om det i Sandkilde-Forsen værende Laxe-Fiskerie, som nu bliver felles for begge Sider, at den eene Laxe-Skinning det eene Aar skal bruges af de Norske, og det andet Aar af de Svenske og saa Vice versa til Aare-Skifte, saasom her skal være 2 Laxe-Skinninger een i hver Elve-Green paa begge Sider af Holmen. Fra benevnte Punct i den Norske Sand-Kilde drages Linien igiennem heele Kilde-Graven til den forhen eenige Punct paa den Nordre Side deraf. Siden gaaer Linien til en Punct midt imellem Wind-Kilden paa den Norske og Tandaaenæs Puncten paa den Svenske Linie; Derfra til en Punct midt imellem lille Moebergs Røset paa den Norske og saa- dan en Punct udi den Svenske Prætensions Linie paa Næsvalds- Field, som bliver liggende retlinig imellem Tandaaenæs Puncten og Flæwaldstøds Puncten paa samme Svenske Linie. Derfra i Waatudalsyun og til en Punct midt imellem det Østre og Vestre Faxe-Field, som formodentlig treffer ind paa det mellemste Faxe- Field. Fra det mellemste Faxe-Field drages Grendse-Linien til Bradt-Field, derfra følges den Svenske Prætensions Linie, som indeholder følgende Merker nemlig Qvarn Kielde, Mørte-Tuva paa 2 — Hedemarkens arnt.