Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18 1“1EI)I—:MAmO—;NS AM“1’. Driv-Fieldet, Midskougs-Kuallen, Lislefield og Hvidhaagnerne til det Svenske Merke Herjehaagna (hvor 1’tre I’ð(’“)l(Z(lZ(?)l grændse be- gynder), derfra linea recta (denne linje er )VtI’(’ ]i’Pndalen, Over ]fen(Ialen og en del af Tolgen grændse) til Wonsiøe Gusten, saa til Muren paa Ruten (her har linjen passeret Tolgen grændse og Hedemarkens amts grændse og er grændse for Røros i Søndre Tron(lhjen1s a1nt), Norske Haftorstøten, Skarvdøren, Stor-Sola, Store Gluggen, Skiør— eller Skurdals-Porten og Halsiøe-Ruven.)— -— — Paragraf 7 i denne traktat bestemmer, at den, som understaar sig «at bryde denne til Begge Rigers Beste og Sikker- hed fastsatte Grendse-Linie, med at forandre eller reent udkaste noget Grendse-RosZ, skal til Skrek og Afskye for andre saa ilde- sindede, paa Giernings-Stedet ophænges». Traktaten af 175l havde en kodicil «angaaende Grendse- liniens Redressering, Udhugning og Røsleggelse ved Grendse- Røsers 0ps“ettelse, samt hvad videre derved blive at i Agt tage». Grændselinjen er nærmere bestemt ved (:Grændse— og Røs- setnings-Beskrivelse for Kongerigerne Norge og Sverrig af l752=ä Bredden af grændselinjen er bestemt at være l6 alen. A. C. Smith beretter fra Tryssil: «I Aarene 1756 og 57 blev Grændselinien sidste Gang opgaaet og beskrevet af Norske og Svenske ()omissairer, og med den Nøjagtighed anlagt, at al Tvist om de rette Grændsepunkter vil for Eftertiden blive en Umue- liglied.» ]‘]i(lsI1—og grændse mod Sverige begynder i Mellem Lembru- vatn og gaar gjennem ros nr. 54, ]i’øsholmsros, og videre gjennem grændserøserne 55 til nr. 69, Eng(—b)“(1(1træ-“.c(1t, indtil et punkt l,2 km. syd for ros nr. 7O. Her begynder Vinger gi-ændse. der gaar gjennem reiserne 70 til ]x’1:(‘)—m“(1set nr. 8O, hvor Br(m(f:—al grændse begynder. Brandval grændse gaar over ros nr. 81 til Rotne1‘lc:en, hvor (ir11(W grændse begynder. Grue grændse gaar over reiserne 82 til 89 indtil et punkt straks søndenfor ros nr. 9O, ]“3(I(1.§“j(I()(’l’j].W’1)—Sf, hvor H(gf grændse begynder. Hof grændse fortsætter til ros nr. 94, Elge— eller Adlerklinf- ro-v(1t, hvor A(:sn(»s grændse begynder. Aasnes grændse fortsætter til røset paa Sk(u7)—Djupb11rg, 1l1’, 102, hvor V(l(lZ6’l’ grændse begynder. Denne fortsætter til ros nr. 108, ]i(((ZÅ—linen-11.v, hvor grændsen mod 7’ry.*.C:il begy11der. Tryssil grændse fortsætter til grændserøs nr. 136, H(11ýehogn(1, hvor gl’éPlldS(îI1 mod lvffl’(’ ]ff(’N(](IZPIt l)egynder. Denne fortsætter til noget søndenfor ros nr. l38, hvor grændsen mod Ol;’l“(’ ]1’1—ml(:Z1 “ beC‘ynder. O