Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/247

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

236 HEDEMARKENS AMT. I Tønset avles ikke korn udenfor Tyldalen sogn; i Kvikne har kornavl været drevet paa nogle faa gaarde i Inset, men ellers avles ikke korn der og ei heller i Tolgen og i Sollien, ial- fald ikke i nævneværdige mængder, og det er en undtagelse, at det bliver modent. Matrikuleringskommissionen angiver som frostlændte eller udsatte for frost i: Hedemarken fogderi 31 pct. af brugene. Vinger og Odalen — 2l » —- S0lØI’ — 48 )) —- Søndre Østerdalen — 31 » — Nordre Østerdalen — 85 » “ — Hedemarkens amt . . . 45 pct. af brugene. Disse tal synes høie, og der er maaske i dem medtaget brng, hvor kornet saare sjelden fryser. Havren, som er den almindeligste sæd i amtet, bruger om- trent tre uger længere tid til sin udvikling end byg, og den er lettere udsat for at lide af nattefrost. Nattekulden kan komme til forskjellige tider, men mangeaarig erfaring viser, at den, naar det er klart og stille, især indfinder sig i den sidste tredjedel af august og fornemlig imellem 20de og 24de, hvorfor disse nætter ogsaa kaldes jPr)m(Pttern(‘. Naar disse nætter lykkelig er overstaaet, kan der vistnok oftere vise sig nattefrost, men i almindelighed pleier man dog, ialfald i de sydlige egne, a-t være fri for denne til slutningen af september eller begyndelsen af oktober. Fra umindelige tider og ofte med held har man brugt et eiendommeligt beskyttelsesmiddel mod kulden. Henimod den tid da kulden kan V911teS, trækkes sammen paa flere kanter af ageren alle slags affald fra skogen, torv og alt, hvad der ved at brænde kan give en mængde røg. Naar det om aftenen bliver klart med vindstille, saa at man kan have grund til at frygte for nattefrost, føres saa meget som muligt af de brændbare sager sammen paa den kant af ageren, hvorfra en svag luftning kom- mer, og fra —midnat til solopgang, da gjerne den laveste varme- grad indtræffer, vedligeholdes brændingen, forat ageren, saavidt- mulig, kan holdes dækket af røgskyer. Naar alt udføres nøiagtig, hindres udstraalingen, og paa denne maade redder man sine agre. Vaaro)m(m begynder i Hedemarksbygderne i de sidste dage af april, saaledes i Nes herred, ellers i de første dage af mai, saaledes udover til 8de mai. I Odalen begynder den i midten af mai og ligesaa i Vinger-, den bedste tid er omkring 24de mai. I alle Solørbygderne begynder vaaronnen i midten af mai og ligesaa i Tryssil og Elverum. Det heder der: