Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l2 HEDEMARKENS AMT. i Gjesaasen, anneks til Aasnes, (fra 1z’1 1885) overgaaet til et eget annekssogn Finskogm (Gret“e:ik) sogn, saaledes at Nya danner grændsen mellem det nye sogn og det gjenværende Gjes- aasen sogn. Ved kgl. resol. af 29de mai l879 er bestemt, at Osen sogn af Tryssil præStegjeld (fra 1,ï’1 1880) deles i 2 sogne, Nordre ()sm og SG7l(ZWY’(3 ()sen, af hvilke det første, der udgjør den del af sognet, der hører til Aamot thinglag, skal overgaa til Aamot præstegjeld og herred. Ved kgl. resol. af 26de september l896 er følgende gaarde i Stor-Elvedalen præstegje1d: Gaardsnummerne 1. S(etre, 2. Hm-d(ɔ, 3. Stem;“‘iken, 4. Sr(md, 5. Nys(eterberget, 6. ()phus, 7. Kroken og 8. Furuset, af samlet skyld 323.84 mark, fra 1ste januar 1897 overgaaet til et eget sogn: Straml anneks med Strand kapel som sognekirke. . Ved kgl. resol. af 8de september 1879 er Rendalen herred (fra 1ste januar ]88O) delt i 2 herreder og thinglag samt skole- og fattigdistrikter: Om-e Rendalen og Ytre He-ndalm, alt ioverens- stemmelse med de under 18Z“2 1874 vedtagne grændselinjer, der ogsaa bliver sognegrændsen mellem de nye herreder. TOlddistril(t. Hedemarkens amt hører ikke ind under de 8 tolddistrikter, hvori riget er inddelt ifølge kgl. resol. af 21de august 1889. Efter mellemrigslovens Ophævelse er der kommet et KO)lg-9l)í)l(j(’l“— told— og kontroldistrikl med en grændseinspektør og en told— og kontrolbetjent under Kristiania tolddistrikt, og her- 1mder hører hele amtets grændse mod øst fra Lembruvatn paa Sitskogen i Høland og ved grændsen af Skillingmark sockn i Sverige mellem grændserøserne nr. 53 og 54 i syd til den 145de grændserøs i nord ved Bratfjeld ved sjøen Røgen i Sverige paa grændsen mod Røros. Kongsvinger tolddistrikt er igjen delt ved oprettelsen af toldstation ved Ørje. Valgdlstrlkter. Ved valg til Storthinget danner Hede- markens amt uden kjøbstæderne et valgdistrikt, kjøbstaden Hamar danner sammen med Lillehammer og Gjøvik et valgdistrikt; K(mgsvi)2ger hører til Kristiania valgdistrikt. Hedemarkens amt har 25 valgsogne og sender 5 repræsen- tanter til thinget. Hver af kjøbstæderne er et valgsog11. I l894 var der i amtet 25 valgsogne med 12O Valgmænd og 1O 55l stemmeberettigede. I 1897 var der i amtet 25 valgsogne med 124 Valgmænd og 1O 754 stemmeberettigede. I 19O0 var der i a1ntet 25 valgsogne med 255 Valgmænd og 239.51 Stemmeberettigede