Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDDEI‘ING OG GRxENDSER. 13 I Hamar var de stemmeberettigedes antal i 1894: 699 og Valgmændenes antal 13 i 1897: 742 og Valgmændenes antal 14 i 1900: 965 og Valgmændenes antal 19. I Kongsvinger Var de stemmeberettigedes antal i 1894: 142 og Valgmændenes antal 2 i 1897: 142 og Valgmændenes antal 2 i 1900: 266 og Valgmændenes antal 5. Antal af repræsentanter i herrederne: Efter lov af 27de juni 1896, hvilken er traadt i kraft fra 1ste januar 1899, skal hvert herred have et repræsentantskab og et af og blandt dettes medlemmer valgt formandskab, bestaaende af fjerdeparten af repræsentanterne. Antallet af repræsentanter skal være et med 4 deleligt tal, ikke under 12 og ikke over 48. . Bestaar herredet af 2 eller flere sogne, fordeles repræsentan- teme paa disse saaledes, at ogsaa hvert af sognenes repræsen- tanter udgjør et med 4 deleligt tal. Inden de angivne grændser skal saavel det hele antal repræsentanter som i tilfælde deres fordeling paa sognene bestemmes af amtsthinget efter indstilling af amtsudvalget. Hedemarkens amtsthing har i l898 fastsat antallet af for- mænd og repræsentanter i Hedemarkens amts herreder og sogne saaledes: Nes herred ..... . 24 hvoraf Nes hovedsogn . . . 12 Ballesbol sogn . . “. . 12 Ringsaker herred ..... . 48 hvoraf Ringsaker hovedsogn . . 24 Veldre sogn ...... . 12 Brøttum sogn ..... . 12 Furnes herred (og sogn) . . . 20 Vang herred (og sogn) . . 24 Løiten herred (og sogn) . . . 24 Romedal herred ...... .. 2O hvoraf Romedal hovedsogn . . 12 Tomter sogn ..... 8 Stange Herred ..... . 28 hvoraf Stange hovedsogn . . 12 Ottestad sogn ..... 8 Taagen sogn .... 8