Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/213

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2(“l2 Hl-2I)I—ZMAIlKENS AMT. I Mjøsen falder paa strækningen fra VikSelven til Eidsvolds græ11dse flere smaaelve, som E.vp1w elv eller Labben eh-, der falder i Mjosen nord for pladsen Kor-im-i(. T()r1—(11I(1ls-(Kle1—e)“z11I)—l1(11h-Å—ere falder i Mjøsen ved pladsen Kleve- )’ll(J, og en bæk løber i vestlig retning ud i Mjøsen mellem Nedre Og ()c“)—e .l[orsfe((W. 01’l(Ia. V(1s(lr(1ge“(— i HedemarkenS amt har saagodtsom samt- lige aflob sydover og tilhører Glommens og Trvssilelvens nedslagS— diStrikter, Kvikne herreds vasdrag er en undtagelse. En liden Strækning i den sondre del hører vistnok til Glommens nedslagsdistrikt, men den storste del af herredet hører til Orklas nedslagsdistrikt med afloh til Sondre Trond- hjems an1t. ()1“kla kommer under navn af StOl’(’ ()rk‘elelc-(—“ ind fra 0pdal, løber ostlig nordenom Høgfloen til Eistensvold, heier nordover langs Eidsfjeldets vestre ski-aaning og skjærer derpaa nordvestlig gjen- nem Kvikne herred, som elven forlader kort sondenfor gaarden I“l.C:l“—ry (.l“.vll“1r(1). idet den gaar ind i Rennebu. Elven er i Kvikne stærkt stro1nmende og danner flere fosser: I;’(l.vfi).v.x-(W ved Koidalen, I1’1—emh11—§îfo.wW ved Markedspladsen. ‘8’to);jb.w-“ ved Bredvad og LifleZb.w-n ved gaarden Iɔillefos. Hvor fosser og strømme ikke er til hinder, kan elven pas- sereS med baad. Mellem præstegaarden og Bredvad, hvor dalen er bredest, har elven flade bredder, men fra Bredvad ned til foreningspunktet med Inna er l)redderne meget steile og dalen saa trang, at elven ndfylder dens bund. Bre(lden varierer mellem 12—338 m. Vestfra modtager Orkla tilløb af: I1m(1, der dannes ved forening af: Ia’fs(1(1. der kommer ind fra Opdal og løber østover gjennem egnen om NfPl’lIlgSl1Hg(lH og søndenom Floml1øgda, og I““a, der har sit udspring østenom Taraldshøgda, løber syd- over gjennem Lille Insjo, hvorfra den tager vestlig retning Søn- denom nævnte hoi(le. Begge aaer forener sig ved Vien sæter, hvorefter I““a lober nordover mellem Flom— og Taraldshøgda, heier saa vestover mellem Flomhogda og Klett1en og derpaa paany nord- over vestenom sidstnævnte Ligeroverfor Inset kirke falder Inna i Orkla. Dens bredde er G—19 m. Fra ø.vt.x-i1J‘W har 0rkla tilloh af: l’(1, som under navn af Store l’a kommer ind fra Tolgen