Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 203 herred nordenom Brathøgda og løber vestover ud i Orkla søndenfor Bratbostad. Elven er vadbar overalt, hvor ikke dens steile bredder hindre,r adkomsten. Den er 9—22 m. bred. Den modtager tilløb af en mængde bækkedrag, saavel norden— som søndenfra, men samt- lige sma-a. “ — 1S’ve)y“a springer ud i den søndre a-ffaldning af Sandfjeld, løber sydover gjennem Lille og Store Sverjsjøerne og falder i Orkla noget ovenfor l1ovedkirken. Den kan vades og er ca. 7 m. bred. N’aava kommer fra egnen om Nappsjø og løber nordvestover forbi N æverdalen ud i Orkla. Den er 9 m. bred og kan vades. I11(lSjøer. Area1et af indsjøer i Hedemarkens amt angives til 1 237.75 km.2, heri er indbefattet en del af MjøSen, hvilken indsjø ikke er delt mellem herrederne uden vilkaarligt paa kar- terne. I de sidste tal fra 1901 angives det samlede areal til 1244.71 km.2 Antallet af indsjøer i amtet angives til 3192, og de er for- delt saaledes: Antal indsjøer. . Ringsaker. . . . . till Nes ...... . ’ 14 Vang (og Furnes) . . 19 Løiten .... . 45 Romedal . . 7l Stange . . . . 28 Sum i Hedemarken b. . 237 Søndre Odalen . . 108 Nordre Odalen . . 108 Vinger . . . . 103 Eidskogen . . . . l 70 Sum i Vinger og Odalen . . 489 Bran dval . 1 O 2 Grue . . 176 Hof . 77