Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/212

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 2Ol falder ud i Svartelven efter et .kort stykke at have fulgt grænd- sen mod Romedal. . Den er fra 6—7 m. bred og har et jossejald ved Gils- angen. Der er broer over den, saaledes for Østerdalsveien. Fra syd bar Svartelven i Romedal et ubetydeligt ti1løb, Starelven, der dannes af bækkene fra Bryni(jernet og Vaale- 6ernet. Starelven gaar med ringe fald mellem sumpige bredder i nordvest forbi Romedal kirke og falder i Seartelven ved pladsen Holmen Den er 3 til 4 m. bred og Paa de steder, hvor bred- derne er myret, temmelig dyb. Der er to broe1—, den ene ved Romedal kirke.] En bæk, Hvem-enb(ekken, kommer fra Romedal grændse, nord- for gaarden Rom, hvorfra den først løber i sydvestlig retning til myrerne syd og øst for Skje)—den og derfra i nordvestlig retning til nordfor Ø(legaar(len. Her bøier den i vest og falder i Mjøsen syd for S—eeen. Over den fører flere broer, og den driver et par møllebrug. En bæk Nøsleb(ekken, der kommer fra Nøsle(jernet, løber mod nord, indtil den øst for ](jemstad bøier mod vest og fa1deri Mjøsen vest for SyOu. Flere broer fører over den, og den driver nogle møllebrug. v Ileb(ekken kommer fra IleOernets nordende. hvorfra den først løber mod nord og derpaa mod syd, danner Lille og Store ()Zff(”P)2 og falder i Mjøsen ved G:jøviken. Refsalbækken kommer fra egnen ved gaardene Ekeberg og Tammen, hvorfra den løber i sydlig retning, danner R(:jZ9alØe)—net og falder i Mjøsen ved Str(m-de. “ Mosebækken kommer fra myrer11e syd for Østby, løber mod syd, optagende et par mindre bække, ud i Korsødegaardsviken vest for gaarden Tangen. Den har 2 broer for hovedveien. Vikselven kommer fra Linderurlsjøens vestende, hvorfra den med temmelig stærkt fald mellem steile bredder løber mod vest og falder ud i Korsødegaardsviken. Den er ufarbar undtagen paa de 2 broer for hovedveien og driver nogle mølle— og sa-gbrug. [Tilløb til den er: Nykjua, der kommer fra myrerne øst og nord for Gjertmdsæter, hvorfra den i en svag bue gaar mod nord, bøier saa mod vest og danner paa sit løb, til den falder ud i Li1a(Ieruds:jøe1zs sydvest- ende, grændsen mellem Stange og Romedal.] Lysfløens vasdrag bestaar af et lidet tjern ved ‘]—lIl-S“(BffC“)’, Gra- 1ærud.2jøen og .[(lj88—jø6’Vl, hvilken sidste overskjæres af grændsen mod Eidsvold. .