Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/211

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2O0 HEDl-2MARKENS AMT. mod syd og kommer noget nordfor gaarden Skøien ind i Romedal herred, hvor den snart falder i Svartelven. Fura er i høiden ti-8 m. bred, men ikke dyb. Den driver endel sag— og mølle- brug, men har dog ikke meget vand om vinteren. Tilløb til Fura er fra vest: Et-9kousb(Pkken, der fra StenstYeldet i Vang gaar mod syd til slettelandet vestfor Karlsmyre“; den optager før sit udløb i IV’t1l’(l, noget syd for ])oksrud, et tilløb fra K(u-t.s-myre:1 og fra myrerne nord for gaarden Nor-(iset. Stabækh-en kommer mod syd fra sydskraaningen af Sft’It8fJt.’f- det, danner paa et stykke gi-ændsen mellem Løiten og Vang. Den falder ved pladsen (i11ɔ“i.9m-ere i Fura. Dens bredde er ca. 2 m. Fra øst optager Fura: Djz1pdals— og Tr(ett1(Pkk(1n, som kommer fra myrerne mellem Kt(ekkcît)“el(l og Sac“(1l.Wte)—týerget og forener sig paa Savals1Pterbjm-g1—ts vestskraaning og falder i Fura ved Nedre Svartbækken. Vingm;j1»setc-e)a kommer fra myrerne ved S(lT?(lZS(t3f6l’b-j“t’I’g(’t, indtil Hottet løber den med temmelig stærkt fald; senere faar den mindre fald og optager fra nordvest (irasira1(tb(Pk, „Z)).tt))b(Bd’, Tronb(ekkem Træt- Z“Pkk6’Il samt endel mindre bække Den gaar nordlig forbi Løiten station og falder i Fura. Dens bredde er fra 3—4 m., og over den fører flere broer, hvoraf 2 for hovedveien. Den her nævnte Tt’(Pfb(Pk deler sig nordfor Or-re Svart- t1(Pt1“k(‘n, idet en arm løber ud i Fura ved Nedre S1.1artb(ekkm, den anden gaar i syd1ig retning med ringe fald forbi gaardene Litt11 ]1’Og.S“f(l(f og St((tsmg og falder i Vingerjeselven vestfor Aanestad.] St’(lt“ff(“Zt’(‘It gaar fra Løiten ved Byengen ind i Romedal, hvis nordlige del den gjennemStrømmer vestlig mellem flade og dyr- kede bredder. Fra ];(lgt?t’(I(l6It-S’ udløb danner elven paa et stykke grændsen mod Vang herred. Elven har i Romedal ingen betydeligere fald, men driver flere møller og sagbrug, hvortil den i hele aaret har tilstrækkeligt vand. Over den fører i dette herred 5 broer, saaledes ved Hørsand og ved HornP. Elven danner fra Blaar:1(lb(ekkens udløb indtil .4akersc:iken grændsen mellem Vang og Stange; den kommer ind i Vang fra Romedal herred, driver adskillige mølle— og sag-brug, er fra l8—-26 m. bred og kun paa enkelte steder dyb. Den har ved ]x‘ttt“tt(Z en bro for hovedveien. [Tilløb fra nord er: Lag(‘raaeu, der fra J(“)1sgaardsmyrerne paa Vestsiden af Stens- “tjel(tet gaar i sydostlig retning ned i slettelandet. Ved .4lderslyst heier den i sydlig retning, danner paa strækningen lidt nordfor I“I()I1]liYt-g-S’ff(t(Yt’OZZ(I i Løiten indtil Gl-Z—S“(tllg(’7i grændsen mod Løiten og