Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I98 HEDEMARKENS AM’l’. G()(Zb)’(’)t(”J(1g(Z(l og videre mellem temmelig steile bakker til sydfor 2lIari(Z(1l, hvorfra den sydvestlig følger grændsen mod Vang til þVllI’It(?«SË()“O)’(Y(’I). “ Brun1unda har temmelig stridt løb, men kan paa de fleste steder vades. I elvens nedre del er der uafbrudt stryk, og ved opdæmning dannet talrige fald, der anvendes til drivkraft for in(lustrielle anlæg. Elven har aargangsvand, men temmelig uregelmæssig vandføring, idet den iflom løber svært op. I)en benyttes til flødning. Over den fører flere broer, hvoraf en for hovedveien. [Bielve til Brumunda i Ringsaker er: ](j(3S(l(l(’Il, der kommer fra Ljøs1—afn, løber mod syd og falder i Brumunda sydfor Bersbusæter efter at have optaget Sfenb(Fk, Da)mp(ZnilmeZ.“ og ?f(’)’—8brIlU(’)’)fb(PZ’k(?lI. Ljøsaaen er ca. 4 m. bred. ]‘())“(—Z—W—H fra H(1O(ïmy)—en følger sydlig grændsen mod Vang og falder sydfor “lIar-idal i Brmmmda. Den er 3—4 m. bred og kan ved lavt vand allesteds va(les. “ Desuden har Brnmunda flere mindre tilleb baade fra øst Og vest.] l3)“(’Hb(Pk kommer fra I—lovis(efcärfjm“net, optager nogle mindre tilløb fra nord og syd, løber østlig og da1mer Store SiO(=rn. Her- fra bøier den sydlig og optager fra nord en bæk fra R(P1“ebakmyr(“n. Sydfor pladsen Skorzl1y deler B)“(Wnb(P‘ZrkPn Sig; en arm gaar mod sydvest og falder i Ix’r()ksfib(Pkke)a, en anden fortsætter sydover. Nedenfor veien ved S(lgSfl((’Il deler denne sigi to arme, som igjen fore11er sig vest for Bjørge, hvorefter den løber mod syd og fal- der i MjØSG1l ved Gra11erud. Fl(aksfa(hÞl(—(w kommer fra myrstrækningerne ved Gr(1(1f(jP:“g()t i sydlig retning og danner .Vyl)z(.gjø(W, flyder mod syd under navn af LIl)l(f-We’Zf’(’I)’ optager flere smaa tilløb, kommer ned til bygden og faar østfor gaarden (fOf)tSL’(’(?fl navn af Flaksfad(?l1—(m, flyder vi- dere med steile bredder indtil.Rjm-ge. Herfra fortsætter den mel- lem dyrkede lave bred(ler til dens udløb i i.“1aI1—Pi-—Sv-ill-eu. Den er fra 1O—-12 m. bred og kan vades undtagen i flomtiden. . I)er er flere broer, saasom ved l’1—1mkæ“m-n (l7(i m. o. h.’l, .4“(lk(—(W1—n (142 m. o. h.) og syd for F((:Z1—.x-f(1(l (135 m. o. h.Ï1. [De11 optager mindre tilløb, saa1edes: I)albyJ“Pkf1—en med dens tilleb ]1Vl1”)(Pkk(’II, der begge kommer fra V(mgs(m.v(w. Paa vestsiden: ]‘ill(‘(1f1—en fra KcWnyr(W.] (i:1“1îff‘—m“l1“ samles af flere smaabække fra Vangsaasens syd- skraa11i11g. Fra gaarden Dyst(:ol(l løber den sydvestlig og falder ved .—1(d-—W—i .11(1k‘11—srik(“n. Foruden ved l)ystvold, hvor der er fosse- fald, driver den flere molle— og sagbrug.