Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/208

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 197 Mosemyren, Lervælten, Lierengen og Brændjordet. Rasensjøens afløb kaldes Sandselven, er bredt og falder efter et 2 km.s løb ud i-Sandsjøen, en arm af Storsjøen. Sandsel-ven er vandrig og kan— blot vades ved Sand præstegaard. I sin neder- ste del danner den Sandsfossen, hvor en dam er anbragt, der dels tjener som brugsdam for en møl1e, dels som flødningsdam. Længere oppe i elven ligger den saakaldte Veslefos, en omtrent 2O0 m. lang forsnævring, hvis sider og bund for en stor del be- staar af aur, men hovedsagelig af fjeld. Nedslagsdistriktet er 296 km.2 stort.] C Elve. S0m falder i MjøSe11. Endel af Mesnasjøernes vas- drag, hvilket gjennem Mesna falder ud i Mjøsen ved Lilleham- mer, har sit nedslagsdistrikt i Ringsa-ker. .lI e.9n(1—sjøernes vas(lrag er Sand-re Mesna.s:jø, Nordre Mas-na-gjø og .8lt.S“tOk6ZI)6Þ7t, der forbinder begge sjøer. Over Bustokelven fører 3 broer; elven er 10—16 m. bred og kan ikke vades; den har ubetydeligt fald. [Til1øb til dette vasdrag er Tyrelibæk, der kommer fra Mæl- .s;jøen.s østende paa grændsen mod Faaberg, hvorfra den løber mod syd og danner Kroksy“o. Den løber derpaa ud af denne sydlig under navn af yl‘Yeld- (1aen, danner Skjul-S7jø, hvorfra den fortsætter videre mod syd og falder ud i Bustoke1ven straks vestenfor Søndre Mesnasjø.] JIoel-ven kommer fra N(ere-ris sydøstende, flyder med stridt løb, afvekslende mellem steile, lave, dyrkede og udyrkede bred- der sydvestlige og falder i Mjøsen i nærheden af gaarden Ma Den er fra 12—18 m. bred og driver adskillige industrielle anlæg, og den har aargangsvand. Den har fast bund og kan vades undtagen i flomtiden. I elven flødes ikke tømmer. Den udmærker sig ved jevn vandføring. [Til dette vasdrag hører de to elve, Mysuholten og Bøvra, den første gaar paa Baashaug(jernets sydende først mod syd og saa mod øst og falder ud i N(erens 1vestende. Den danner Laný- Uern, ErfsUern og Lomffern og optager en del mindre tilløb. Dens bredde er fra 5—8 m., og den kan vades indtil myrerne paa Vestsiden af LonOernet. Børn-a dannes af flere smaabække ved .—1asa— og Fugleseng- sætrene, gaar først mod øst mellem tildels my-rede bredder, opta- ger nogle smaa til1øb, gaar i syd og sydvest og falder ud i Næ- ren vest for Midtskogen. Den er ca. 4 m. bred og vadbar.] Brumunda kommer fra Brumundsjøen i Vang.over grænd- sen ind i Ringsaker nordenfor HøUemWyren og gaar i sydlig retning til syd for Bersbusæter. Her bøier den i syd paa vestsi(len af