Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/207

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

196 HEDEMARKENS .mT. lige ovenfor Km1kem-afn. Fra dette gaar aaen mellem bjergfulde bredder sydøst-lig, til den falder ud i Bergsjøelven. Bergsjøe1ven løber fra Lalumaaens udløb sydlig, gjennem- strø1nmer først Ruudsjøen og lidt nedenfor Gje(ld1—c-afn (O.2 km.2 og 336O m. o. h.), som optager tilløbet Spetalsaaen, der kommer fra myrer paa Vestsiden af Romsæterfjeldet (62O m. o. h.), gaar her- fra mo(l sydøst og danner S])(’t(lZSj).ø(’l’7l(’, hvorpaa den gaar mod sydøst, derpaa mod nordvest, optager ved Gullien et lidet tilløb fra Romsæterbjergets sydside, gaar saa videre til Tjernsjøen og derfra mod syd ud i Gjeitvatn. Længden er 12 km. Først nedenfor Gjeitvatn kaldes vasdraget T)’((ff(W(lW(l og gaar med bugtet løb sydøstlig indtil udløbet i Ras()naae): ved Nes. Vasdragets længde er 24.5 km. Elven kan vades paa de fleste steder. Trøftenaa bliver flødbar fra Rydningeu, noget ovenfor Rund- sjøen. Vasdraget er fra Ruudsjøen af Sikkert til første aars ud- komme, naar dammene holdes istand. . Damme er der for Bergsjøen, Hersjøen, Ruudsjøen og Gjeitvatn. JI(I’l’k(’—9f(‘(l(—’I’ er: Rønningen, Rundsjøen, Rundsjøvæ1ten (nedeufor dammen), Mortleken (Gjeitvatn), Høgmyrbroen, Hemfløiten og Bratfossen. Rasensjøen km. lang, indtil fl km. bred, 2.13 km.2 stor og l4O m. o. h.) optager, foruden hovedvasdraget, Løvsetaaen eller Rjø-)wsfa(7(1l1.—en, som kommer fra 0tten (l km.2 og 350 m. o. h.l paa græn(lsen af Stange, Eidsvold og 0da1en, gaar gjennem Lille- ()tten, forbi hi-s“(Pf1?r, Slotm-osæter og Løn-set sydøstlig mellem bjerg- fulde bre(lder og faIder, efter at have optaget Mor-kaaen, ud i Rasensjøe11 paa dens vestside. Dens længde er 12 km. I)er flødes fra Li, en længde af ca. 8.5 km. Elven er sikker til første aars udkomme, og tømmermængden er ikke ubetydelig. Flødningsdamme er: Lisæter(lam, Kjønstendam, Ny(lam og Løvsetdam; desuden er der damme foran Store og Litle 0ttens kvernda1nme. .?lf(Prkest(1der er: Lisætervælten, Kjønstenvælten, Stamphusvælte11, Løvsetfløiten, Løvsetmyren og Bjørnstadvælten. . JIm-k(1(1(1n kommer fra egnen nordenfor sjøen Tenmmgen (O.3 km.=’ og 3]8 m. o. h.) og løber mod nordøst gjennem 2lIørk(jermÞf og videre over Mosemyren, indtil den fa1(ler i Løvsetaaen, ca. l.2 km. ovenfor Rasen. Aaen, der er 8 km. lang, har en flødbar længde af 4 km., nemlig fra Mosemyren, og er sikker til første aars udkomme. Tømmermæng(len er ikke stor. Damme er der for Mørktjernet og Mosemyren. .l[(PI“kv.vfe1J(“)“ er: