Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

194 HEDEMARKlä2NS Aar-r. sydover til Skm-rs;jøeu (0,64 km.9 og 439 m. o. h.) paa grændsen af Hof og 0dalen. Herfra gaar den mod sydveSt, optager Gryt- aae“— og T(Zmm(m1, først gjennem fjeld og siden mellem flade bredder, og falder under navn af JIoel1.§e“ ud i Storsjøen ved Mo kirke. Den har paa Sit nedre løb fast og stenet bund og kan paa mange steder vadeS. Bre(lden er fra 2O—-—25 n1., længden ca. 29 km., og dens nedslagsdistrikt er l1(3 km.2 stort. Elven bliver flødbar fra Skurvsjøen. Den har to flødeda-mme: Skurvsjødammen og Dalssæterdammen; desuden er der 3 kvern- damme. JZ(I3l’k(’Sff(‘(f(r’)’ er: . SkurvSjødammen, Monskroken, Kolbjørnshullet, Bratvælten, Bergssæteren, Furubjerget, Aspeløvkroken, Saumyrvælten, Skyrud- vælten og RudSdam1nen. I—’lødningen er sikker og tømmermængden betydelig Den optagen Gryfa(ma, der kommer fra Gryt(jer)z(“t paa grændsen mellem Romedal og Odalen og flyder sydøstlig ud i Juraaen paa dennes vestside efter at have optaget den ca. 1O k1n. lange Gj(?lb(Bk. Der flødes fra Gryttjernet; der er to damme, Øvre og Nedre Gryt1dam. .lI(())“]1“v-8f(1(I1))“ er: I)an1floen, 0rtjernsvælten, .K0lV0l(lP11, Gjelbækvælten og Aamotet. — Fløduingen er sikker. T(lll)l(l(I(‘)l kommer fra ’I’(mn.s;jøern(— (40O m. o. h.) i Solør, flyder først veStlig og senere sydvestlig og falder i Jm“(m(*H ved Tannes. Den er l3 km. lang Der flodes paa de nederste l.5 km., nemlig fra Kvernstuen. Der er 2 forfaldne damme: Gasvasdammen og TaH11SjØdflmm9H. JI(PI’k(’.S’f()(l(’l’ er: Kvernstuen, RudSvælten, Haneknæet, Sukkerhullet og Sæter- fløiten. I1(mgs-(r((1—n (“S(m1l.v1—lo-e1() kommer fra myrene omkring Maalc“rmt1:— og gaar herfra under navn af ZV.(lZ(Z(t(ltW Sydvestlig mellem steile bredder og optager fra nord (fføl’()“(“I’IlSZ)(Pkk(’Il fra G(1)’O(’7’Il(’f, hvor der er en gammel (lam. Fra denne bæks udløb fortsætter aaen i samme retning indtil JI(lZt(Il()(j(å]’)l(’ff (2—l9 m. o. h.3, der optager Brunl- 0“(—r“.cb(Pkk1)z fra det lille Bundtjern nord for Skesæter, flyderi sydøstlig retning og faar ved LiSæter tilløb fra G—r(msjo og Op(jm“)(. Da1l]mO er der for Gransjøen og Bundtjernet. I bækken gaar flødningen sikkert. I‘’(al1l(m11“ gaar fra .lI(1lm1g(jemet i syd1ig retning, gjennem- strommer ]VÏj(11.wt(11l(jc-m(‘1 og falder et stykke længere ud i Om-e