Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/204

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 193 dette være tilfældet med Størja, Sørka, Kuggerudslandet, Holmen Bækkelandet og Glomsaasviken. De almindelige fiskearter er gjedde, a;bbor, brasen og sik. Tilløb til Storsjøen er: Fra syd: 1S’tø1;ja, 13 km. lang, løber paa grændsen af Søndre og Nordre Odalen først mod øst, derpaa nordover og falder ud i en vestlig bugt af Storsjøen ved Bjelker. Den har nedover fra Engebraaten sumpige bredder og er indtil l2 m. bred. Den kan i tørre somre vades lidt søndenfor Søndre Haukerud. B. Fra øst: Kagge-rudaaen fra Abbortjern, som ligger mellem Bokkebjerget og Rundbjerget. Den strømmer først under navn af Abbortjernbækken mod syd, saa mod vest og syd nordenfor Græsbjerget og falder ud i Meit.Sjøen (1.14 km.2 og 378 m. o. h.). Derpaa strømmer den først sydover paa grændsen mellem Odalen og Grue, saa mod nordvest, danner HallsOern (25O m. o. h.) og gaar tilsidst i syd- vestlig retning ud i Storsjøen paa dens østside og ved gaarden Kuggerud. Aaen har stærkt fald i sit nedre løb, hvor tømmeret beskadiges. Den er nu nedlagt som flødningselv. Austvatnaaen eller Bergs-aaen kommer fra Nøklevatn (0.92 km.2 stort, 391 m. o. h.) paa Mikkelsbjergets (525 m. o. h.) nord- vestside paa grændsen mellem Hof og Grue. Dette vand optager tilløb fra Gram-sjøen (0.24 km.* og 432 m. o. h.) og fra de smaa Fageruøtn (465 m. o. h.). Fra Nøk1evatns søndre ende strømmer elven gjennem en vild egn i mange krumninger sydvestlig, modtager tilløb fra Leg-n.s:jøen (O.2 km.?) og gjennemløber flere sjøer og tjern, hvoriblandt A8ø7l(Z7’(3 Gran.9ø, Elgxøen. ÂYøkØ(3“Y’)t8f og Bakkefløiten; den falder i Storsjøen ved gaarden Austvatn. Elven er 17 km. lang og har en fos ved Bergkvernen. Der flødes fra Nøklevatn, hvor der er dam. Desuden er der damme for Søndre Gransjø, Elgsjøen, Nøk- tjern og Bakkefløiten. Mærke.steder er: Nøklevatn, Gjørhullet, Lognsjøen, Gransjøen, Elgsjøen, Rin- gen, Skaalbækken, Aakroken, Nøktjernet, Djuptjernsbækken og Bakkefløiten. Naar dammene er istand, er vasdraget sikkert til første aars udkomme I fossefaldet ved Bergkvernen beskadiges tømmeret let under flødningen. . “ Tømmermængden er ikke ubetydelig. Fra nord optager Storsjøen: Juraaen eller Moelven kommer fra Søndre G(l(ll’d8l)(lZI2 mellem Aarekjølen (623 m. o. h.) og Eidsfjeld (626 m.), flyder derfra 13 — Hedemarken amt.