Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENI—IED, INDDELING OG GR‘ENDSER. 9 af 2l juli 1894 ved kgl. resol. af 6te november 1897 er bestemt, at Hamar Sorenskriveri inddrages og dets distrikt henlægges til Nordre Hedemarken Sorenskriveri V De 6 sorenskriverier er: Nordre Hedemarken sorenskriveri, I 586,8O km. med 23 445 indbyggere, omfattende Vang, Furnes, Ringsaker og Nes thinglag. Smed-re Hedemarken sorenskriveri, 1039,84 km.9 med 16364 indbyggere, omfattende Løiten, Romedal og Stange thinglag med tillæg af dommer— og sorenskriverforretninger med flere af byfog- dens forretninger i Hamar efter dette embedes ophæve1se. Vinger og Odalen sorenskriveri, 2144;41 km.2 med 21229 indbyggere, omfattende Søndre 0dalen, Nordre 0dalen, Eidskogen og Vinger thinglag med tillæg af dommer— og sorenskriverforret- ninger m. v. i Kongsvinger Solør sorenskriveri, 3l25,85 km.2 med 21096 indbyggere, omfattende Brandval, Grue, Hof, Aasnes og Vaaler thinglag. Søndre Østerdalen sorenskriveri, 7 805,2O km.2 med 21638 ind- byggere, omfattende Elverum, Tryssil, Aamot og Stor-Elvedalen thinglag. Nordre Østerdalen sorenskriveri, 11 748,51„km.2 med 14840 indbyggere, omfattende Øvre Rendalen, Ytre Rendalen, Lille-Elve- dalen, Tønset, Tolgen og Kvikne thinglag. Hamar og Kongsvinger er ikke medtaget i areal og folke- mængde. V Thinglagene falder sammen med herrederne, naar undtages Stor-Elvedalen, der sammen med Sollien udgjør Stor-Elve(lalen thinglag. H Thinglagene falder sammen med lensmandsdistrikterne, naar undtages Øvre og Ytre Rendalen, der tilsammen udgjør Ren(lalen lensmandsdistrikt. Hedemarkens amt hører til Eidsim og Frostathing lagdømme. Hedemarken lagsogn indbefatter: Hedemarken (det tidligere Hedemarken fogderi), Hamar by, Solør (det tidligere Solør fogderi) samt Søndre og Nordre Østerdalen (de tidligere Søndre og Nordre Østerdalen fogderier). Derimod hører Vinger og Odalen (det tidligere Vinger og Odalen fogder-i) samt Kongsvinger by til Akershus lagsogn. Ved lov af 21de juli l894 er det bestemt, at der istedetfor de nuværende— fogedembeder skal oprettes særskilte amtSkasserer- bestillinger, til hvilke henlægges fogdernes oppebørselsforretninger samt førelse af matrikulen, og særskilte politimesterembeder, til hvilke henlægges fogdernes øvrige forretninger, forsaavidt de ikke ved denne lov ophæves eller henlægges til andre tjenestemænd. De i henhold til nævnte lov af 21de juli 1894 organi- serede politimesterembeder er: Romerike og Vinger politimester- B