Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

8 HEDEMARKENS AMT—

Flndeindhold Hjemmehø1—ende i km.9 folkemæng(1e. Hamar stfftsprovsti. ð34,s0 15 ö:39 Præstegjeld: Vang. HedPma-rken. 2 09:3,“ 30 316 Pra-st;egjeld: Ringsaker, Nes, Løiten, Ro- medal, Stange i Solør og Odalen 3989,xu 35 —104 Præstegjeld: Søndre Odalen, Nordre ()da— W len, Vinger, Eidskogen, Brandval, Grue, Hof, Søndre øster-dal(—n. “ 9086.s4 29 681 Præstegjeld: Aasnes, Vaaler, Elverum, Tryssi1, Aamot, Stor-EIvedalen. * Nordre Øsferdalen. 10 873,1I 14992 Præstegjeld: Rendalen, Lille — Elvedalen, Tonset, Tolgen, Kvikne. Sollien. Hamar kjøbstad er annekssogn til Vang, Kongsvinger kjøb- stad er annekssogn til Vinger præstegjeld. p Hvert sogn har sin kirke. Desuden er der følgende kapeller: Til Ringsaker præstegjeld og Brøttum sogn hører Aas-marken kapel, til Nes præstegjeld og Nes sogn hører Helgeøen kapel, til Løiten præstegjeld og sogn hører Nøkleby og ()—set kapeller, til Brandval præstegjeld og sogn hører Lande-rs(eter kapel, til Grue præStegjeld og sogn hører Ræøholt kapel, til I—Iof præstegjeld og sogn hører .—1rm1berg og ])ulpeto)Z;)et kapeller, til Elverum præste- gjeld og sogn hører NC(lreberg (no1—dre skogbygd) og Sætre (søndre skogbygd) kape1ler, til Tryssi1 præstegjeld og Tryssil sogn hører Iðørdalen og Pladsen kapelIer, til Aamot præstegjeld og Aamot sogn hører DPset kapel, til Stor-Elvedalen præstegjeld og Stor- Elvedalen sogn hører Atnosen kape1, til Rendalen præstegjeld, til Øvre Rendalen sogn hører Dre:—s;jø kapel, og til Ytre Rendalen sogn hører Øvre E)age)—dalen og El:;edalen kapeller, til Tønset præstegjeld og Tyldalen sogn hører Bø-ydalen kapel, til Tolgen præstegjeld og Os sogn hører Narbm-old kapel. Efter kgl. resol. af 9de april 1870 blev fra 1ste august 1870 antaget en hjælpepræst af Hamar biskop for fjerdeparten af Tryssil, Rendalen og Røros præstegjeld i Hamar og Trond- hjems stifter, og efter omstændighederne tillige af Tolgen præste- gjeld i førstnævnte stift. For de her omhandlede distrikter blev opført 2 kapeIkirker, den ene i Øvre Engerdalen og den anden i Elgaaen, ved hjælpekirkega-arden sammesteds. Hjælpepræsten forretter ved Drevsjø, Øvre Engerda1en, Elve- dalen og Elgaaen kapeIler. Retslig inddeling. Der var før 7 sorenskriverier i amtet; nu er amtet delt i 6 sorenskriverier, idet der i henhold til lov