Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

c VASDBAG. I 83 O er bredderne i regelen lave og oversvømmes under større flomme, som her naar op indtil 6 m. over sommervandstand. Da store vidder oversvømmes under flom, og da elven ved lavt-and er fuld af ører, falder flødningen noget besværlig, uag- tet der paa mange steder udlægges ledelændser. Til saadanne anvendes tildels «rajer» af tørgran med fæster, som enten er fastliggende stene eller «stager», Som flytteS efter vandstanden. Z Almindelige overfartssteder er Sparbyssmd, Skal-S“fad eller Saml- koien og ()ppaakersund. i Norsfossen har to fald, tilsammen 3.2 m. høie ved lavt som- mervand og under flomme noget lavere. Nedenfor fossen er en større evje, Svartevjen. Flommene stiger noget høiere nedenfor Norsfossen end oven- for, men elven nedenfor er gunstigere for flødningen, eftersom den er rettere og bredderne tildels høiere. — Mellem Norsfos og den 8 km. sydligere liggende (7;jøb9ta(M).S— er faldet omkring 0.24 m. Bredden varierer almindelig mellem 3OO og 400 m. Ved Aarnes “Sundsted, lidt ovenfor Brandval kirke, er bredden dog ikke mere end ca. 15O m. Almindeligt overfartssted er der ved Aarnes. Gjølsta(Zfossm er gode 6O0 m. lang og har ca. l.8 m.s fald ved lavvand; flødningen generes da noget af opstikke11de skjær. Under flom kommer flere af disse under vand, og da faldet af- tager, naar vandstanden stiger, kan man under flomme endog passere nedover fossen med baad. Et kort stykke nedenfor Gjølstadfos er den saakaldte Gjød- stadj3ord, en udvidelse af elven til henimod 600 m.s bredde. Her er i flom en stor bagevje, som under ugunstige vindforhold kan holde inde flere tusen tylvter tømmer. “ Fra Gjølstadfos til Kongsvinger er efter elven ca. 9 km. og ved almindelig sommervandstand ca. 0.5 m.s fald. Bredden er ved indsnævringen G’reia kun ca. l60 m., ellers almindelig mellem 25O og 4O0 m. Elvebredderne er lave, især paa østsiden, hvilket er hinderligt for tømmerflødningen og har foranlediget benyttelsen af lange lændser. De almindeligste mærkesteder er: “ Telthusbakken paa østre side af Glommen i Hof, Do i Gunnarsrudsjøen — — . Hof og Grue, ved Surka (bæk) —— —— Do. i Grue, “ » Strandsjøen paa vestre — Do. i Hof, » Silvatnet — — Do. i Grue, §= Gaardsjøen paa østre — Do. i — V Lie— og Unumaaen paa vestre side af Glommen i Brandval, lå Trostad sund — —— Do. i Vinger, W Leraaen — —— Do. i —-