Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

184 HEDEMARKENS As1T. o Mere uvisse mærkesteder er: ved Nes, paa vestre side af Glommen i Grue, » Nord, paa østre — Do. i Brandval, » Fos, paa vestre — Do. i — » Brandval gaar-d, paa østre I)o. i —- » Roverudbækken, — Do. i — » Rustad, — Do. i Vi11ger. Mellem Flisoset og Kongsvinger optager Glommen mange tilløb, saaledes: “ [VestaaPn (eller Ostaaen) er 35 km. lang, kommer fra Vestsi- den af fjeldet Blaaengen i Vaaler og løber Sydøstlig gjennem sjøerne Ei(lsmangen (0.9 k1n.2 og 377 m. o. h.), V(l(lZm“(l]2g(’)l (Zl km.2 og 354 m. o. h.) og .4asne.S“mangen (O.2O km.* og 331 m. o. h.), gjennemstrømmer den vestlige del af Aasnes herred og gaar ind i Hof, hvor den falder ud i ]—Iuku..s;jøeu paa dens veSt1—e bred. Huku.7jøen, 5.2 km. lang, 3.(38 km.2 stor, ligger paa grænd- sen af Hof og Grue, l76 m. o. h. Ved sjøen ligger mange gaarde og pladse, undtagen paa nordsiden, hvor der er myrer. Fra en nordøstlig bugt af sjøen løber VeStaaen i mange bøi- ninger mod øst og falder ud i Glommen ved Hundby. Aaen danner endel fosser og stryk som: ffOl-§fOS8(’fl med 5 m.s og Aasnþsj?)ss(*n med l0,5 m.s fald, ovenfor Hukusjøen. Nedenfor sjøen er den 5 m. høie Hofsfos og den 7.8 m. høie HaugsfoS. Ved disse vandfald er nogle mindre møl1er og sagbrug. Vestaaen er flødbar fra Snaraadan1men, ca. km. ovenfor Eidsmangen. Dette elvestykke kaldes S)mraaen. Flødningen er sikker og tømmermængden betydelig Foruden Snaraadammen er der damme for: Eidsmangen, Vaal- mangen og Aasnesmangen samt for Hukusjøen. Ved alle damme, undtagen brugsdammene og S11araadammen, svares afgift pr. tylvt til vedkommende eiere. M(erkesf(—der er: Snaraadam, Eidsmangen, 0stjernet, V aaln1angen, Mellemaaen, Aasnesmangen, Andfiøten, Klokkerfløten, Hvilingen, Kløftaaho1tet, Kompernesdam, Holskvern, Hukusjø og Østaaen. Bielve: Jern(j11msaa(—n kommer vestenfra, fra ()p-Sange-n paa Romedals almenning, gjennemløber Jer1a(jernPf og falder ud i Eid.s“mangen. Der har været flødet fra Jerntjern, for hvilket der er en liden dam. .FZjølaaen (7.5 km. lang) kommer fra HPstesko(jern (429 m. o. flyder mod sydøst og øst og falder ud nordenfor Løvberget. Den er flødbar fra Fjølaadammen, ca. 4 h .), xlI(B)’Å“1‘.9fv(I(*I’: km. oppe i aaen. Fjølaadammen, Kirkemovælten og Knathullet.