Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

lÞ“i2 HEDEMARKl-2NS AM’I’. Haraldsaasdam, Persæterveien, Uroligholen, Bratfaldet, Svu1— myren, Vinterveien, Gryten, Buraasdammen, Bjørnebyvælten, Styg- bækoset, Grønholen og Sagfossen.] I(l‘(’Z(l(I—9(Y(l))I))I(’M er et stort og kostbart damanlæg; her er under hele flødningen 3 damvogtere. Det har derfor været paatænkt at sloife dammen, naar vasdraget nedenfor bliver fuldstændigere oprenset. Som vandsamler har den liden betydning. I Ix)ela(1s- jbss(m, som er 7l0 m. lang og 8 m. høi, er opført 2 skaadamme. Fra Kjelaasdammen til Syversæterdammen gaar elven dels i strid fos. dels i stille flet. Fosser er: Bus‘Z1—eneIgfk).9.cm (80 m. lang og ca. 1 m. hoil, KoZfoss-en (l05 m. lang og 2.4 m. høi), .]()n(1.gf1).S—s(—1?, Sø)l.S’ff(’I“I((”(—l’(’)’I].fÖ.S’—S’(’)I (lodret og 4.4 m. hoi“l. den sidste med kverndam, og Sjøc-e1“.s-(efe)îfbs.s-en (Zlodret og 3 m. høi), lige- ledes med kverndam. Nedenfor Sønsteruddam findes to skaa- damme, og her er udført nogen minering. Paa de sidste G km., fra Sy-v(“rs(efer(lam til Glommen. gaar elven med svag strom. En del lændser findes langs bredderne. Sin største vandforsyning faar Flisa fra Halsjøen, hvor der er dam for Halsjøen (Haldammen). Under flødninge11 anvendes ogsaa den nedre Kyndam og Vermundsdammen. dI(P)’Ä’(’Sf(’(Y(’7“ltP ved Flisa er: I—laloset, Flissætere11, Renvadet, Lin(loset, Øvre Flisfaldet-, Venmyrkoien, Ytre Flisfaldet. Mastvælten, Nygaardsh0lmen, Flis- stranden, Krokoset, Kynoset, Vei-mundsoset, Kyneggen, Flisbr0en, Eftabergsstranden, l-)ftabergsvælten. Sandvælten, Haneknævælten, Tyskebergsfloiten. Vælterfloiten, Kroksætervælten, I3aalsstranden, Holtervælten, Kilervælten, Guldholmkilen. Gammelsætervælten, Nyvælten, Musikskansen, ØStre Skansen, Vest-re Sl(ansen, Kjelaas- vælt-en, Flismyren, Kalfosvælten, Kalfos(1vjen, Djupdalsevjen, Bak- veien, Bakvælten, SOI1StG1’ll(ld8.l“fl1UG11, Syversæterdamn1en, Krav- dalsvælten, Toverudvælten, Baltebolvælten, Myrmovælten og Myr- vælten. Ved Flisa er 2 større og l mindre molle og 3 sagbrug. GIOI11I110II fra Flisa til Nestangen. Nedenf0r F1isa strømmer Glommen 5l km. med l1ovedretning sydover helt ned til Kongs- vinger; den har paa dette stykke flere l(rumninger, især ret ud for Hof og ovenfor Grue kirker, ved Oppaakersundet og Nors- fOssen. Ned til Norsfos er strømmen forholdsvis svag og elveleiet dybt. Her har i mange aar gaaet dampskib. Bredderne bestaar i regelen af fin sand og staar paa mange steder i brnd. Der er flere holmer, og undtagen paa den øverste Strækning