Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/191

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18O H1—:nEx1Am(1—:NS:mT. Brorønningen, Svanfloen, Patronvælten, Jægerrønningen, Borangs- tjern, Dypen, Smøraaoset, Svenskevælten, Alunbækoset, Graamosen Oterfloen, Kverne11 og Vermundsengene. Tømmerkvantummet i disse vasdrag, de saakaldte Svenske- vasdrag, udgjorde i femaaret 1886—-1890 i gjennemsnit aarlig- U i Rangen sjø og aa .... 65() tylvter — Afundsaasjø og aaen . . 1100 — — Borangsaa og fjern . . 2040 — — Mi(ltskogsaae11 ..... 2000 — ])yZ1Cn.Wj“ optager I)yp(Za(1“, der kommer son(lenfra, er ca. l1 km. lang og flødbar fra Sk-irlthull(1t. Damme findes for Skidthullet og for Skraakarbergsrydni11gen (Nydammen) samt for sjøerne Ytt(—r“ og Orm-UPr):(—f. Aaen er de fleste steder stærkt strømmende; der findes et fossefald, Kvern- fal(let, et stykke nedenfor Nydammen. Tømmermængden er be- tydelig og udkommet sikkert. I I)ypaa1—aa med ])ypm.s;jø udflødedes i femaaret l886—l89O gjennemsnitlig 4680 tylvter aarlig. JI(Prk(VstP(l11rn1— er: Skidthullet, Sæterbergsbroen, Øvre Stenfossen og Rønningen. Bielven 1S’m(1raaen fra Hem(j()rn, gaar mod sydøst og falder efter et 6 km. langt løb i Midtskogsaaen paa den nordre bred. l km. nedenfor Dypdammen. Aaen er flødbar fra Hemtjern. og damme findes for dette og for et tjern, der ligger lidt sydligere Flødningen er sikker„ naar dammene er istand. Tømmermængden er ubetydelig. JI(P7’k(’Sf(’(Z(?)72(’ er: Hemtjernet, Smør-tjernet, Gjettjernsrønningen, Fjælaadammen, Vaalbækveien, Siljansfossen, Smøraabroen, Vinterveien, Haretje1—net og Nydamstjernet.] Elvestrækningen fra Flisbroe11 til Valbyfossen er ca. 6 km. lang. Bredden er forholdsvis stor, og elven er temmelig grund; den danner flere fosser eller stærke stryk, som Ej’tabergsjossen, Stran(lfos.s-en og Haneknæjossen. Ingen frembyder dog sær-lige Vanskeligheden Straks nedenfor Flisbroe11 var før en holme, som delte elven i to løb, men denne er nu delvis bortgravet og en skaadam er opført over østre løb. 4.5 km. nedenfor broen optager Flisa den flødbare lille bæk [.—1lunbækken (5 km. lang), fra Grasaastjern paa nordsiden af Tyskeberget. Den løber først mod syd og danner Al-un(jern (O.15 km.?), bøier saa mod vest, optager S(lT2dff(’)’)2b(Bk (5.5 km. langl og falder i Flisa noget ovenfor Ufnesef. Der flødes fra Aluntjernet. Der er opført en dam for Altin- tjern, og flødningen er nu sikke1—.