Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/190

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 179 l(ring er væksterlige, og en betydelig procent af furutømmeret synker, tildels paa stedet. For sjøen er en dam. Vermundsaaen er kun ca. 1 km. lang og falder i F1isa paa østre bred. straks nedenfor Kynoset. I nærheden af udløbet er et vadested ved pladsen Vermundsjødammen. V(“)”Dl“2lII(Z(?I)— optager fra syd: Tyskaaen (17.5 km. lang inden “Norge) kommer fra Graxz.gjøm paa grændsen mod Sverige, løber under navn af Grans;jøbækk(‘n ret i vest og danner Tysken. “ Nedenfor denne kaldes den Tysk- aaen og flyder først i nordvest og derpaa ret i nord, østenfor Tyskeberget (586 m. o. h.), hvorpaa den falder ud i Vermun- dens østlige ende. I Gra1zs:jøbækken foregaar ingen flødning. Af damme findes en for Gransjøen, der eies af flødningsfor- eningen i Tyskaaen, og en for DjupOemet. JIærkesteder er: Gransjøen og Rønningen. Den anden del af vasdraget, den egentlige Tyskaa, bliver flødbar fra Tysken. Da-mme findes for sjøen og udenfor Grenoset. Vasdraget fører en betydelig mængde tømmer, og flødningen har i de senere aar været sikker. Det aarlige tømmerkvantum i Tyskaaen ud- gjorde i femaaret 1886—1890 gjennemsnitlig 3990 tylvter. 2lI(e“rkesteder er: — Tysken, hvor det— meste tømmer mærkes, Damrønningen, St-orstenskjulet, 0rmfloen, Grenoset, Grenfløiten, Holmfossen, Peis- kvernrønningen, Peistorpmoen, Kvernfa-Idet og Vermundskvern. Fra øst optager Vermunden: .Midtskogsaaen eller Svenskevas(lraget, fra Rø(jern i Djekneliden i Vermlan(l, løber sydover, gjennemstrømmer Ran-gen, Ny(jernef eller .4—fun(lsaastjernet, .4jundsaas.sjø(m, Borangstjern og Dypen, bøier saa vestover, optager SYgzøraaen og falder i Ve-rm-anden lidt indenfor den norske grændSe. Vasdragets længde er ca. 45 km. I)et har forskjellige navne, saaledes kaldes dets øvre del ovenfor Afunds- aassjø R(mgaaen, herfra til Borangstjern Aj’zmdsaaen, fra Borangstjern og til Dypen Bora-ngsaaen og derfra nedover til Vermunden Midt9kogsaaen (ca. 1l km. lang). Vasdraget er flødbart fra Rang(ms nordlige ende. Flødningen drives i 2 afdelinger. Damme findes for: Rangen, Nytjernet, Afundsaassjøen, Svan- floen, Borangstjern og Dypen. Vasdraget er paa de fleste steder stærkt strømmende. Flødningen er sikker. .lIærkesteder er: Rangen, Nytjernet, Afundsaastjern, Afundsaassjøen, Harapaa,