Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASnBAG. 1 7 3 Flødningen er sikker, naar dammene holdes istand, og tømmer- mængden er betydelig. “ M(erkeste(ler er: Graslandsdammen, Nydammen, Helvedeshøle, Østjordkoien Nysæterbroen, Gottenborgstranden, Blæsterkjølen, Bergervælten, Nyphølen, Stygl)ergsvælten, Tryssilveien, Larsviken, Bjørnkroken Tipnebba. Stygsmyren, Mostranden, Gra-abergsfossen, Eftasbeiten Buhølen, Storgravvælten, Kjærringhølen, Renosdam, Brændvælten Matisevjen, Rogndalsvælten, Galveien, Gjetsjøberget, Bjørhølen Bredfløiten, Klinteevjen, Gjetsjøfossen, Gjetsjøoset, Flisbergsfløiten, Hærsten, Nybergsætervælten, FlisoSet, Treholmen og Gravbergsbro. [Bie1ven Lille Flisa kommer fra en myr paa nordsiden af Skalbjerget i ElnPrum, løber mod syd langs Skalbjergets østside, derpaa nordøstlig, gjennemstrømmer Haasjøen, bøier saa mod syd- øst og falder ud i Ulva(Zen paa grændsen af Vaaler og Elverum. Dens længde er 31 km., og den strømmer gjennem uheboede, og tildels myrlændte skogtrakter. Der flødes i ca. 2O km.s længde fra Haasjøen. Strømmen er stærk, og der er flere fosser, som Stygfossen og Kirkefbssen; den sidste har et lodret fald af 4.5 m.s høide. I aaen er to damme, for Haasjøen og for F1isfloen, og saa- længe disse holdes istand, maa flødningen ansees for sikker. Flødningen drives i 2 fordelinger. .lIærkP.9te(lerI?e er: A Morikfløiten, Gjysbækvælten, Lakmyrmoen, Karibækoset, Flis- bergsevjen, Flisbergsfloen, Bækkekroken, Eliasfloen, Kapteinfloen, Kirkefloen, Ulvslaatfloen, Ørbæktjernet, Tulporten og 0sfossen.] Vasdraget fortsætter under navn af Ulvaaen sydøstlig med ringe fald og nærmer sig den ved den svenske grændse liggende Halsjø, som gjennem Halaaen har afløb til Ulvaaen. Paa denne Strækning er til hinder for flødningen Mæraskjærene, Kvernbæk- skjærene, Lækaskjærene og Treholmen. I l891 blev her udført adskilligt arbeide til forbedring. Ulvaaens nedslagsdistrikt er 188 km.2 stort. [Halaaen (36 km. lang) kommer fra myrer paa den sydøstre side af Stygbjerget og optager endel bække, som den fra den lille kBag.sjø, hvorefter aaen bliver flødbar fra Slaa(floen. Herfra gaar den sydøstlig med ro1igt løb til Barsjøbækoset, hvorfra den fort- sætter med stærkere fald, gaar ind i Sverige, bøier derpaa mere sydlig og falder i Hal.S;jøen paa dens østre bred ved grændserøs nr. lO4. I HaIaaen flødes fra Slaatfloen eller i ca. 2O km.s læng(le. Udkommet regnes for sikkert; .tømmerkvantummet er ikke ubetyde- ligt. Der findes 5 damme. Øvre Halaaen optagen Y ) Y S )