Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/183

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

172 HE1)EMAR1(1—:Ns AMT. Der er dam for sjøen. Mærkested(1r er: Gjesaassjøen, Kvernhaugen, Nordermoen, Andersvadet og Aa- motet; desuden i Skya Skybaknebba. Fra Kvernmoelvens udløb kaldes vasdraget Store Hasla eller blot Ha-9la og flyder mod syd, indtil den ved Kvernmoen kommer ind i Aasnes. Her bøier elven i sydøst og gaar med ringe fald og bugtet løb gjennem opdyrkede strøg. Den falder i Glommm paa elvens østside mellem gaardene Kjølen (der ligger 191 m. o. h.) og F1oberg. Der er bro for hovedveien over H(1sla ved Haslerud. Vasdragets samlede længde er 36 km. Store Hm-la har tre brugsdamme. Tøm1nerkvantummet til dette vasdrag er betydeligt og ud- kommet indtil de nævnte øverste mærkesteder er sikkert. M(erkestvdPr i Store Ha-sla er: Eigskræmmernebba, Svennebykvern samt Øvre og Nedre Bjørnebykvern.] d FIiSa. Flisa er en af Glommens største bielve, idet dens samlede længde udgjør l24 km. (fra UIvaaenS udspring) og ned- slagsdistriktet ca. l60O km.2, hvoraf i Norge 1274.ö km.2 Elvens øverste kilde, (1?lv.s)j()en i Elverum, ligger ca. 65O m. o. h., og det sted, hvor Flisa falder ud i G1ommen, paa en høide af 149 m. O. h. Faldet i elven mellem Halsjøen og udIøbet udgjør l49 m. Flisa er en betydelig flødningselv og fører tømmer baade fra Norge og Sverige IlVZI’.81jt1(’]I, 0.63 l(m.2 stor.„ ligger vel 2 km. vestenfor Osen; vasdraget fra Ulvsjøen kaldes IYlr-aaen og gaar mod syd, mod syd- øst og optager: []1’enaa11n (7 km. lang-), fra R(1nsjoen (O.:3 km.2), for hvilken der er (l3I11. Lan(Zjo1—(lsb(Pkkm fra Madsbjerget er flødbar paa den nedre del.] Ulvaaen bøier længere nede mere sydlig, hvorpaa den optager Lilla ]V’lisa fra nord. IVZll)(l(l(’7l-S’ bredde er op til 35 m. Den gaar hele veien gjennem en vid, myrlændt og ubeboet skog— og bjergegn. I Ulvaaen flø(les paa 4O km.s længde, nemlig fra Graslamls- dammP“. Flødningen drives i 4 afdelinger, hvoraf de to mellemste dog ofte slaaes sam1nen. Den øverste del af vasdraget er let flødbart, da vandgangen er betydelig, faldet jevnt og bredderne nogenlunde høie. I den nederste del findes vanskelige steder. Damme er: Graslandsdammen, Nydammen og Renosdammen.