Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/180

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VAs1)H‘x.G. 169 hølen. Tømmeret gaar altid ud det første aar og beskadiges ikke i vælterne; men under lav vandstand fæster det sig let i Jamm- jOssen— ved broen. Mærkeste(le1—røe er: Elverumsengene, Skr-ivers1etten, Vinnabben, Langfossen, Lillevælten, Nødaasbroen, Gjestgiversletten, Melaas- broen, Støbvælten og MySholtvælten. Tilløb er: Lille .Yømna fra Lisjøei-ne (vestre O.5 og østre 0.74 km.2) isyd for Søndre Skogbygden, flyder mod sydvest ud i Jømna. .—lgaaen fra rig-SZ)“ø(?Il (O.26 km.2 og 832 m. o. h.) i Elverum, flyder først nordvestlig, derpaa vestlig. Længden er 14.5 km. Den har 3 atholdsdamme. Flødningen er sikker, naar dammene er istand. 2lI(erkestederne er: Agsjødam, Stormyrfløiten, Lensmandsryd- ningen, Storbergsvælten, Tuvrydningen, Nødaasdam, Brændvælten, Lergravrydningen. Bjørsletdam, Stensletten og flere steder. Bronka, fra Hol-sg-jøen vestenfor G—i-ans;jøl(jerget, flyder under navn af HOZ—8).øb(Bkk8M mod nord, til den falder i SotteH.sjø, 0.57 km.=’ stor, med steile bredde1—. Den forlader sjøen under navn af Sof- aam og flyder til Lille Bi-onk(w-sjø (0.52 km.?). Fra denne sjø flyder den under navn af To)paaen til Store Bo-onkensjø (3.11 km.2, 345 m. o. h.). Bredderne er paa østsiden temmelig steile, paa Vestsiden flade og tildels sumpige. Fra den nordøstlige ende af sjøen flyder elven under navn af Bo-onka østover, bøier derpaa mod nord- øst, over-skjærer hovedveien og falder i Glommen. Den samlede længde er ca. 2O km. I Ii()l.Sjøbækken leveres kun enkelte aar tømmer, men bækken ansees nogenlunde sikker. For Holsjø(—H er en athol(lsdan1, ligesaa mellem Lill(—— og Sto-r-sotten ’ I Sotaaen er to atholdsdamme. Tømmeret gaari regelen ud, saa aaen maa ansees for nogenlunde Sikker. Paa søndre side af elven er Bratskjærvælten og Gjellerhaugvælten. I T‘O]î)(l(l(2N gaar tømmeret i regelen ud det første aar. For Lille Bronken.S;jø er en atholdsdam. I Br(m-ka, der er ca. 7 km. lang, er 2 atholdsdamme. Tømmeret leveres især paa Rødsivælten og Aurtjernvælte11 paa søndre side samt Damvælten og Fløtvælten pa-a nordre side. Tømmeret slides under flødningen. Flødningen er sikker. . Bronka optager S(etersaaen-, fra S(Bff(’f-Sj()c’“)’]T8 (313 m. o. h.) i Vaaler, gaar nordvestlig og falder ud i ];ille Br(mke)1sjø. Dens længde er ca. 3 km. Den har to atholdsdamme. Tømmeret gaar i regelen ud det første aar. “ Syrma fra Søns-aas-s7“øen (O.68 km.2, 194 m. o. h.) i Vaaler, gjennemløber LGIlgl7B’Y’R(’ff paa grændsen mellem Elverum og Vaaler og følger grændsen i sydøstlig retning, til den falder i Glommen