Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/181

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

17O HEl)EMARKENS AMT. ved Syrmerud. Dens længde er 5.5 km. Den har meget steile bredder. Den optager den 3 km. lange Raa(lelselt-en-, der tildels danner grændsen mellem Elverum og Vaaler. I Syrma er to atholdsdamme. Tømmeret leveres i alminde- lighed paa Sørsaassjøen og Langtjernet.] Nedenfor Eigsfossen udvider Glommen sig og indsnævres saa atter ved Mangnes; den optager fra vest: [JI(lTIg(I, fra myrstrækningerne vest og syd for Z3Z(l(l(’Ilg(’)t i Vaaler. Den flyder først mod 11ord, saa mod øst, saa mod syd- øst og falder ud i Glommen ved Mangnes. Dens længde er ]3.5 km. Den driver mølle og sagbrug og er flødbar fra Bu6c“rnet, vest for gaarden Jerdrum, hvor den øverste dam findes; foruden denne er der to andre damme. Flødningen gaar sikkert ud. Mærk(“ste(Ier er Butjernet, Lerudsnebben, Kapperudsvælten, Tofterudsvælten, Gunderudsvælten, Løvlivælten, Stjerterudsdam, Kammervælten og Nordhyjordet.] Nedenfor Manga løber Glommen sydøstlig og ind i Aas- lle8. Her fortsætter den i sydøst til Te:em(1sbakk(—n, hvor den fra vest optager Ti-ei-(1(1(m. Herfra gaar den i øst til Nordre Floberg, hvor den optager ]—[(1sla, tager sydlig retning og nær grændsen mellem Aasnes og Hof, ved Flisoset og 15O m. o. l1., optager den Fl-is(1. Glommen har paa denne Strækning et roligt løb med ringe fald, er overalt farbar, tidligere blev den befare-t med I)ampskib, der anskaffedes i l8(il. Ved Nedre Floberg er et Stort elvebrud, hvor elven gjør en meget skarp bue. Elvebrnddet blev f0rl)ygget i 1893 til beskyttelse af den neden- for anlagte Floberg jernbanestation. Ogsaa paa andre steder et elvebrud, som delvis er søgt-forbygget. Almindelige overfartssteder er Flobergsnnd og Knepsundet. Længden af Gl()mm(=—n fra Rena og til Flisoset er ca. 77 km., og faldet ved almindelig vandstand 61 m. I I’:l.().8]ff())’(l, nedenfor Eigsfossen, er store bagevjer, hvori tømmer driver rundt under flødningen. Alt dette tømmer skal ud af disse bagevjer ved den sidste landrenskning, eller naar man «kommer med bagenden». — Nedenfor I—]r“g-sf)“oa-den er en holme midt i elvefaret med led- ning-slændse paa begge sider. En fjerdingvei nedenfor findes en ø, ()ien kaldet, hvor tømmeret, naar elven er stor, gaar paa begge sider, medens det vestre løb spærres med en lændse ved lavere vandst-and. Herfra og udover til Hestholmkilen ligger østre bred saa lavt, at man saagodtsom den hele Strækning maa holde lændse. Ogsaa for I—Iestholmkilen er der lændse. Paa vestre bred findes en del skjær, hvorpaa tømmen-t fæster sig under lav vandstand.