Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/175

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

164 HE1)Ex1.xnHENs AMT. Dammen, Mosemyren, Langmyren, Koien, HGStVOldID)’fGD, Stor-myren. Ulvaasæteren, Dugulsvælten, Stendalen, Blør11sten, Voldbakken, Ulvaavadet og Brofaldet eller Ulvaapladsene. Glommen fra R6Ilfi til FliSoset. Nedenfor Rena strømmer Glommen først mod sydvest, men bøier snart mod syd og op- tager ved A(1“9et Aa-v(a fra vest og lidt sydligere ved Galøien ]ú:ernaaen fra øst. Glommen er paa denne Strækning ca. 30O m. bred, temmelig dyb og overalt farbar. Kun ved Glomstad er et større stryk. Elvebrud er der i de 5 til 6 m. høie mæler mel- lem Langengen og Aaset og ved Aamot præstegaard. Fra udløbet af Rena og til Aaset er elven ved almindelig vandstand gunstig for flødningen; ved stor flom gaar tømmeret ind over de flade strækninger paa begge sider, hvorfor heri enkelte aar kræves meget arbeide. “ Me1len .—laset og Galøi(ɔn er en del øer og grunde og stærkere strøm. Paa denne Strækning oplægges paa flere steder store tømmerhauge. l f.4a.—itu eller Aasfe1zel1“ dannes i Øier i Gudbrandsdalen, af flere bække, hvoraf de vigtigste er Nedre og ø4l.?)’(’ .—1asta. Som kommer fra .—last(äm;øm i sydøst for Høgtinden (ll95 m. o. h.) paa gi-ændsen mod Ringebu. Vasdraget gaar mod syd og optager: Lynga(1(—n, 1O km. lang, som fra ];yngs;jøe1c (l.06 km.=“) løber mod sydøst, indtil den falder i Aa-9ta sydvest for K(:ld()rs(Pter (925 m. o. h.). Hy1ma, 2 km. lang, fra HGl(I25ý“(3(’IJ (O.68 km.2), løber østlig ud i .4asta. Denne elv optager (Jj(P.S’(l, 16 km. lang, fra Braml(j(—m og Ga(1“ssjø(1n (O.1—I km.2). .4(lSf(l strømmer i Øi()r kun gjennem ubeboede egne. Den flyder ind i Ringsaker straks nordenfor Hynna sæter. Her gaar den sydøstlig med stenet bund. I)en optager: “ Fra øst Skollaele;. fra vest: Ak-s;j(1b(ekkm, fra .4ksjø(än (O.17 km.*, 825 m. o. h.), der er 8.5 km. lang, og Grmmael(?, fra Gr:1mm.s;jø (O.8 km.?, 793 m. o. h.), og fra øst ()i:mgs(1aen, 14.5 km. lang, der kommer fra ()iemgens;jø (0.91 km.=’) og løber sydlig, til den falder i Aasta paa grændsen mod Vang Derpaa gaar Aasta ind i dette herre(l ved Hammersæteren, hvorpaa den fortsætter sydlig og optager: ]x’itt1il.vaaen, l1.5 km. lang, som ved Bringbu sæter (536 m. o. h.) optager R(u1“f)“(1l(I.sb(ef1“km, H km. lang. hat-(1a(1)z. 7.5 km. lang, der kommer fra syd fra L(llb’—(.’j9(’Il (69O m. o. l1.). g “ Ved Hammersvælten gaar Aasta ind i Aamot, løber mod øst gjennem en trang dal og falder i Glommen ved Aaset. Den har storstenet bund og stridt løb.