Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/176

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. l65 Den optager: Søndre ]2jupa, som løber Y syd og danner paa sit nedre løb grændsen mod Vang. Dens længde er l5 km. .4a-Sta-S“ længde er 7O km., og dens nedslagsdistrikt udgjør 594.87 km.2 I denne elv flødes omtrent 30 km. og den er inddelt i 2 fordelinger: Den nederste af disse eller den saakaldte .4a-mot-S .fOY’(Z6ZíIlg begynder ved Djuposet omtrent ved grændsen mod Aamot og er nogenlunde sikker; dog ligger ofte en del tømmer tilbage i elven paa øerne, der er utilgjængelige i flomtiden. Den øverste fordeling, som begynder i nærheden af N ysæteren, er derimod usikker. Til denne fordeling leveres kun enkelte aar tømmer fra Vangs og Ringsakers almenninger. I .4ast(rfaldet, 21Z2 km. fra Glommen, er en løj’tedam, forat tømmeret ikke skal fæste sig. I elven er ingen atholdsdam. V(etter er: I øvre fordeling: Lushatvælten, Bergertrangvælten, Svart- skjærvælten og Djuphaugvælten. I nederste fordeling: Djupaavælten, Lavaavælten, Almus- holmen, Øvre og Nedre Langvælten, Jammerdalsvæ1ten, Øvre og Nedre Vivelstadkampen. Øivælten, Braatevælten eller Melvælten, Fetvælten, Jemaavælten, Øvre og Nedre Klodsfetvælten, Øvre og Nedre Svartaavælten, Aasetsvevælten, Hestevoldssyringsvælten og Aastbrobakvælten. En ikke ubetydelig mængde tømmer kan sønderslaaes ved udrullingen fra Svartskjærvælten, Langvælten og Braatevælten samt tildels Nedre Svartaavælten. Kvernaa eller Vaalsaaen fra Him.gjø (O.38 km., 344 m. o. h.) i Aamot løber mod syd og sydvest ud i GIommen paa dens høire bred ved Galøien.] — Fra Kvernaaen fortsætter Glommen sit løb sydlig ind i Elve- rum. Ved Inset bøier den sydøstlig, indtil den optager Lukjerna fra øst og Yksna fra vest og faar derefter mere sydlig retning. Den gaar mellem lave bredder og sandmæler samt gjennem et trangt da-lføre, udvider sig nede mod Elverum kirke, idet dalen bliver videre med store sandmoer, især paa vestsiden. Et stykke udenfor kirken (191 m. o. h.) indknibes dalen atter, og elven optager fra vest Teminga. og udvides igjen, især paa østsiden, med store sa-ndmoer. Glommens bredde er her fra 25O—375 m. og den har temmelig jevnt løb med undtagelse af stryket ved Inset Grzmdsetj’os, Pr(este.fossen (3 m.s fald paa 2OO m.s længde), Haugs.fossen (3 m.s fald) og Sky“ejÎ9tadj’ossen (2 m.s fa1d). Mellem Inset og Grund-set er elven farbar med baad. — Broer er der ved Elverum jemb(mestatio): (187 m. o. h.) og 2