Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/173

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I62 HEDEMARKENS AM’I’. Aamot Ena, hvorpaa den falder i Osen ved Tverenmoen paa sjøens østlige side. Der flødes i 2O km.s længde. I)er findes 3 atho1dsdamme. Vasdraget benævnes Nordre Tc:e)—maa ovenfor og S(m(b-e Tc:erena nedenfor Brø(1. Vasdraget er sikkert I nordre del findes føl- gende vælter: Damvælten, Sagvælten, Murervælten, Heggenvæ1ten, Hulbækvælten, Katstakhulvælten, SIetvælten og“ Burødnings- vælte11. I søndre del: Melgaardsvælten, Fla(lmyrvælten, Ishag- vælten og Enasvælten. Bielvene er: W Bø-øa løber vestlig og falder i Tverena paa dens østre side. Den er ca. lO km. lang. Den fiødes i 8 km.s længde; ved Svusæteren er en atholds- dam. Tømmeret gaar altid ud det første aar. Mærkestederne er: Svusæter, Enasveivælten, Vær1ivælten, Tjernkjølvælten, Mur- aasvælten, Muruaasvælten, Myrs1aatvælten, Brændtrapvælten og Stormyrvælten. Enea løber mod vest under navn af Lille Ena, indtil den optager Bry)ma fra IÏZl?8I‘(1(’“l’IlP. Fra dennes udløb kaldes den Store Ena eller blot Ena og falder i T vérena paa dens østre bred. Den er henimod 2() km. lang. Den flødes i omtrent 15 km., og der findes 3 atholdsdamme. Mærkestederne er: Tryssilvælten, Fløtvælten, Storvælten, Blankilvælten, Flathaug- vælten, Baadstøhaugvælten, Ga1erevælten, Svartaasvælten, Brat- vælten og Skavernsætervælten. Bielven Bryvma kommer fra nogle myrer syd for Kl-e-9øerue og løber nordvestlig gjennem disse, indtil den falder i Ena ved Brynoset. (?lc?sjøerne (nordre og søndre) ligger mellem Tilsetbjerget og Ulvsjøbjerget i Tryssil. Flødningen i dette vasdrag begynder paa den søndre sjø og er sikker. Den nederste del af Bø-ynna er omgivet af en omkring 3OO a 450 m. lang fløtmyr, som er ned- læsset. forat man kan faa tømmeret ud i Ena. Da vandeti elven er næsten stillestaaende, kan man kun fløde, naar vinden er gunstig. Fra øst: ]‘(1gtninga kommer fra nogle myrer paa søndre side af Munksjøbjerget i Tryssil og løber mod nordvest ud i Osen mellem gaardene Gjevaldshaugen og Hammeren. Den er 10 km. lang. I)(—r flødes i ca. 4 km., og der findes to damme. Naar undtages 1880, har tømmeret altid gaaet ud det første aar. Tømmeret leveres i almindelig ved Green, paa nederste dam samt paa Skjærvælten.