Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/172

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASDRAG. 161 dog tror man at have iagttaget, at den er stærl(est i sidste tilfælde. Tømmerfløderne mærker strømmen langt nordover 0sen. Naar de med sine tømmerbomme møder strømmen («.fløinga»), kommer de ofte ikke af flekken selv i stille veir, men driver hellere tilbage, selv om de skruer vindspillene af al kraft. Tverelve til ()sen er: —- Fra nord .— Slemma fra WGammel9ætermyren fra Rendalen, løber først i sydøst og optager fra nord Storb(ekken, som er omtrent 5 km. lang og falder i Slemma et stykke nedenfor grændsen mel- lem Rendalen og Aamot, paa østre side af elven. Tømmeret har ofte ligget in(le. Fra StO)’b(8kk(?IlS udløb gaar Slemma mere østlig og optager Bm-aa fra Burus;jøén paa grændsen mellem Aamot og Rendalen. Den er G km. lang og flødes paa 2 km. Vasdraget er sikkert. Tømmer har kun været leveret paa et sted, nemlig ved Burua- sagen. Derefter løber Slemma ret“i syd gjennem ZVO)’(l“)”6 Slemsjøe)2 i-0.77 km.“Ỳ), og lidt nedenfor optager den fra vest Daa og Km1bba. Laan kommer fra LuvOernet mellem Graafjeldet og Luvaasen iAamot, er 6 km. lang og falder i Slemma ] km. søndenfor Nordre Slemsjø. Flødningen begynder ved nævnte tjern, for hvilket der findes en atholds(lam. I de senere aar har der ikke været flødet tømmer i denne aa-. Knubba er 5 km. lang og falder i Slemma, straks søndenfor Lua. Til Km1bba elv bør ikke tømmer mærkes ovenfor Horn- bækoset, da man ofte er nødt til at fløde paa sammedtømmer i flere aar. — Lidt nedenfor Kn-ubbas— udløb i elven bøier Slem-maa mere sydøstlig, danner Søn(Zre Slem.å7“ø og falder ved pladsen ()svold(‘)e ud i den nordligste bugt af ()sen. Bredderne er temmelig myr- lændte. Dens længde er 22 km. F1ødningen begynder straks nedenfor Gamm(“ls(Ptermyren. Der er 4 atholdsdamme. Tømmeret gaar ud det første aar. Mærkestederne er: Øverste dam, Strandveivælten, Stor-bækvælten, Bjørndals- vælten, Graabækvælten, Buøivælten, Potbækvæ1ten, Tolvengvælten, Bækkevælten, Buruavælten, V interveivælten, Storbraatevælten, Abborvælten, Nyliengvælten, Marisbuvæ1ten, Storvælten og Arne- stadvælten. Tuerena kommer fra Blikufjeldet (lO98 m. o. h.) i Tryssil, er omtrent 26 km. lang og løber først sydøst1ig, derpaa sydlig og sydvestlig gjennem en myrlændt egn, optager b’i-aa og i 11 — Hedemarken amt.