Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ff HEDEMARKENS AMT. S()g 1:(1mɔs og hB9’?’(?(Z8)’I28—S’ .fl(l(Z(’í)l(]h()Z(Z efter den geograjiske op- maalin-g 19()] (forts.). Her1“edets og sognets navn. H1;f her-red Hof sogn . A(1s)1es.“ AasncS . . Gjesaase11 . Fi11Sko,(:en . “V(l(tZ(?)’3 Vaaler . . El1—(=rum: EI verum . . Tryssi l .— Tryssi1 ..... SOIl(I1’G()S01l . . A(IY)IOt.“ Aa mot . . Nordre Osen . . Stor El1:ed(1 len: Stor-Elvedale11 . . St1—and ..... Sollim: Sollie11. . . Øvre ]?P“1l(IZen: Ovn-e R(ï1l(Ift1C1“1 . . Yt-ro R(’Ii(Y(llF)I“: YVf1’G Re11(laIe11 . . I‘æ“ZZ(Æ— Fl e“P(I(11l(=)t .“ I.ille-I—2lv(—dalen .. . FOId11le11 . . . TO)l8(’ff: ’I’uns(—t . . TyIdalen . . T()Zgen: T0l-gen. . . Vingclen ..... OS ....... Del af R01—os sogn . Kvikne.“ Kvik11e . IusPt . M  ; HGPf0f10;S;

 Haar U Igien W 1??;11c111c11101(1

h M for8kvand. fastland. x III(îbCffif“ÍCû O ’ I ] van(l“). ] ] 420. ].6 404.aå 42O.os- IOO. —I 96:—o l

 å ]00.7O   Ö07.u3

394. 8 385 9l I 674. 22. 6Ö2 0:1 674.11 I 285 24 l 26O R2 l 285.22 2 946.å:1 44. 2 901 m I .— mo 28. 1:32 =—: j310‘““’“ I 264 26 I 238 09 3] “, I no 23.:37 W J I 3Z”“”’ I 292 29. I 263 40 I W —

3:3;3 S 329 W I I (’Z8—0“

459 O. —15:3=: 4ö9.s2 2j76 8O 2 295.1x: 2 476.;a I 8:33 76. I 756 4s I 833.2s 982 I7. 964 91 I “ C 1 22Ö 4 1 221..;:. j 2 ‘30§“’“’ 843 24 8l9 vo I “, . 283. ] 2. 280 os 1 l 1“2b“m 440. 1] 429 25 l 359 c3. 35ä3 H 2 939.1:; . j 1204 ] 4(s. 1 21v ɔ-x 875. 113. 762 m . 952 I3. 939 O1 I 212. 1 211:;: 1 I im-“*’