Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEL1G6ENHED, 1ND1)EI.ING OG GRÆNDSER. 5 Af amtets byer angives Hamar i 1891 til 1.11 km.9 med en fo1kemængde af 4 17 O indbyggere, Kongsvinger til 0.72 km.2, hvoraf O—08 km.9 ferskvand, med 1310 indbyggere I 190O angives Hamars areal tjl 1.1O km.2 og 6046 indbyg- geYe; Kongsvinger til et areal af O.80 km.2 .og I 524 indbyggere. “S‘ognenes og horredernes .fladein-dhol(l efter den geograflske op- maaling l9G1. “ n I i samlet d Herredeta f Hm-af f Igjen fiadeindho1d Maaden Og sagaen navn ]. fiademd“ ferskv1md. fast1and. d (ID(IbGf3fi‘0C N hold vand). Vang hev-red: å “ Vang sogn . . . . ] 3l4.n1 I2.4o 302.as 3l4.uv Furnes herred: f — Fur11es S0gfi . . . . I 2I8.ss ]0.99 207.s4 218.sx .HfiIl1fiI’ 1cjøbsu1(1 . . . M 1.1o o.cc 1.1c Rmgsaker.— *W Ringsaker . . . . . ] 478.ao 35.2b 443.s1 Veldre . . . Ö1 I77.19 2.2o I74.9s 878.s9 NRr0tfu1u . . r 222.e4 25.1m l96.9B es: “ Næ — . . W l03.sv 56.os 47.u2 I 17Ö 83IIcsh0I . . . N 7l.a4 22.2s 49.11 I M I‘9iten.“ W RmI;‘gåc1; . . . . M 349.ɔ:. “1.cc B—14.ɔ;. 349.c:. G .“ f Romedal . . . .“ 88.o1 l.12 86.1—se I 36.3 T0mter . . . X 27Ö.m 4.1s 271.a-I I “ M Stange Y Stange . . 98.r: 30.9o 67.r: I Tfi11RP11 . . 194.ll 36.u lö8.e9 i — 327.:ɔx OffcSHId . . . . t 3Ö.oo II.1s 23.s2 I S1mdre Odalen: L Strøm .... . å 329.ss 20—l5 309.os M UIIere11 . . . . I22.:;s 4.0a II7.ss ðI3.m 0p8î6d .... . . Ï[ 61.111 I 7.so 43.eo, I -Vort-re Odalen: i V Sand .... . . t 236.92 1—taa 222 so 49,3 Eggs(;m .... . . 266.m 13 s1 242 so J “ “5s W gen: f — Eidskogen, . . W 439.m1 17.:1a 422 so 64— “V08tmarken . . 2Oö.ɔso I 7 .o1 l88.åo J au I2RgCr; t Q8tma1—ken . . . . “ 257.au 33.x11 22:3.a9 4()2 Y“îIkger 1;111(1(11—. . 234.s-Y 17.ac 21v.1.1 “ —W 0fi v. k, . T 0.so O.oo 0.so 8YGV1dva§? “ ’ W BPfiI1dvaI . — . M 587.1s 37.sÖ Ö49.sa 587.1a YVII6I ( Grue . — 8:36.cx 6O.cc 776.1—: 8:31;.—ä