Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/165

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

154 HEDEMARKENS AMT. en meget trang og næsten ufarbar dal, og vandet kan under sneløsning og regn flomme voldsomt med en mængde sten. Elvens længde er 14.5 km. LonmesØøen, 6.4 km.2, ligger 264 m. o. h. Den er 10 km. lang og indtil 2 km. bred. I den sydlige del, ud for Aakre, er den grund og med blød bund., Ved sjøens øvre ende tager kjøbmandsflødningen sin begyn- delse. Ved Renas udløb er Homset l(P1zdse, hvor tømmeret sam- les, før det føres over sjøen i bomme, der varpes frem med vindspil. Sjøen staar ved et kort elvestykke. .—1akrestrømmen, i forbin- delse med Storsjøen. hvor der er en læudse til opsamlig af tømmeret. Lomm1ssjøen optager Otta, som kommer fra de betydelige myrer mellem 0tlaugen og Raufjeldet og løber østover ud i sjøen ved 0tnes. Otta er en vild fjeldbæk, der under sneløsning og stærkt regn i et par timer kan svulme op fra en liden bæk til en stor elv med en strømhastighed, som river med sig store stene. I)ens længde er 10.5 km. .4WakrPstrømmen er 16OO m. lang og har ca. 6 m.s fald. Dette betydelige fald er for en stor del fremkommet ved afleining af materiale fra den betydelige bielv Mistra. der falderi Aakrestrøm- men lidt overfor Rma“sï udløb i Stors7jø(1n. Om Aakrestrømmen og Hornsetstrømmens farbargjørelse har der været anstillet undersøgelser. Mistra kommer fra en fjeldstrækni11g mellem Kuglehøgda, Kverninghøgda og Sjøskarven. Den flyder først sydøstlig hen- imod Sølenfjeldet og følger dettes fod sydvest— og vestover, indtil den optager Hov-na, som er 1l km. lang og kommer nordenfra, fra Kverningshøgda. Mistra strømmer saa mod syd, gjennem Mi.sjjø km.*), optager derpaa Gr(ma, bøier mod vestsydvest, optager Fuga, som kommer nordenfra, og Nordre He-na, som kommer sønden- fra, og gaar saa videre gjennem en jevn dal, hvis høie styrt- ninger især er steile mellem fjeldene Fugstøtten og Misterskarven; derpaa strømmer den forbi Misteroset ud i Aakrestmm-“me1:, lidt ovenfor SfOl’Øø(’Il. Mistras længde er 57 km. Den har strid strøm, ubetydelig dybde, kan paa mange steder passeres med hest og er næsten overalt vadbar. Dens nedslagsdistrikt er 543.5 km.? stort. I Mistra, som strømmer gjennem ubeboede skoge, fremflødes meget tømmer. Den er flødbar i 40 km.s længde, ligefra Skabe- J“Pkk(—n, den nordligste af de fra Solen kommende bække Tid- ligere flødedes kun fra den 5 km. sydligere kommende Øuer.s;jø- l1‘Pk. I elven er 2 damme, en gammel, lidt nedenfor Misjoen, og