Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Efterat Væraaen er faldt i, løber elven fremdeles gjennem Finstaddalen sydlig, indtil den østenfra optager:

Neka, der kommer fra Neksjøen, paa sydsiden af Østre Graahø (1 429 m.), er 13 km. lang og strømmer først vestover, derpaa sydvestlig. I elven er en stor fos, og i vasdraget er en mængde store stene, hvorfor den er uskikket for tømmerflødning.

Nedenfor Neka kaldes elven Unsetaaen og strømmer sydover, indtil den optager det betydelige tilløb Tysla.

Paa denne Strækning mærkes langs det hele vasdrag. Større vælter er:

Stormælen, paa vestsiden, ligeoverfor Gaarden Unset,

Broløben, søndenfor Unsetbroen, ligeledes paa vestsiden, Gammel Engebretsløben, paa samme side og l km. nedenfor broen.

Tysla kommer fra østsiden af Tronfjeld, løber sydøstlig ned gjennem Tyldalen forbi Broplads (384 m. o. h.) ind i Øvre Rendalen. Herfra løber den fremdeles sydøstlig mellem Bellingkjølen i vest og Fonnaasfjeldet i øst og falder ud i Unsetaaen, midt mellem hovedkirken og Fonnaasfjeld. Den har her stenbund og stridt løb. I den nederste del er i det hele temmelig jevnt løb. Omtrent 11 km. fra udløbet danner den ved gaarden Midtskogen (396 m. o. h.) en betydelig fos, Tysla fald; nedenfor dette gaar den med sagte strøm mellem lave bredder, som oversvømmes under flom.

Tyslas længde er ca. 37 km., den er flødbar omkring 27 km. eller fra de nederste gaarde i Tyldalen.

Ovenfor Tysla fald er en dam. I Tysla fald kan tømmeret forringes, dels ved ophugning og dels ved afbrydning, naar der sætter sig store lunner. Flødningen drives i 2 afdelinger, den nederste søndenfor faldet. Elven er ganske sikker.

Nedenfor Tysla faar aaen navn af Nordre Rena og flyder fra gaarden Elvaal sydover i mange krumninger gjennem en bred, myrlændt dal med lave bredder, der oversvømmes under flom. Den gaar ind i Ytre Rendalen og falder ud i Lomnessjøen. Længden fra Tyslas udløb er 17 km. Den kan roes fra Øvre Rendalen kirke (321 m. o. h.) og til den optager Haarrenna. Den er her dyb med ringe strømhastighed og begrændset af store myrstrækninger. Et stykke længere nede kommer Hornsetstrømmen, der er ca. 950 m. lang med 1 m.s. fald. Ved bielven Haarrennas udløb er Renas leie fyldt med bielvens grovere materiale, nedenfor er den igjen dyb og stille med myrlændte bredder, helt ned til den falder ud i Lomnessjøen.

Haarrenna kommer fra egnen om Trønneskampen sydover gjen- nem Harsjø (ca 2.6 km.2), der har tildels myrlændte bredder, løber sydover ind i Ytre Rendalen og ud i Rena ved præstegaarden. Haarrenna er et ubetydeligt vasdrag, som gaar i