Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/163

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l52 Hr-:D1—:MA1u(1ä:NS AM‘r. Mærkestederne er: Kaasvælten, øvre og nedre, paa søndre side, Grinivælten, øvre og nedre-, paa samme side, og Sorknes- vælterne paa nordre side. “ Zff(lkZi(’b(EkZi(?7l kommer fra nogle myrer paa østsiden af Lille- hOU—Sjø-)fj(’Z(Y(8t i Stor-El1:e(lalen, er ikke fuldt 6 km. lang og falder i Hov(la omtrent 5 km. ovenfor dennes udløb i Glommen. Bækken .flødes kun i 1îf2 km.s længde, har atholdsdam og er sikker til første aars udkomme. Skym2a springer ud af nogle myrer mellem Hium1eljjeld (884 m. o. h.) og Engulsfjel(l (862 m. o. h.) i Aamot. Dens længde er l3 km., men der flødes kun omtrent 3 km. Den falderi Glommen paa vestre side ved gaarden Ser-km1s i Aamoff. Atho1dsdam er opført ved Zffj()T‘—S“Z(l7l(Y, og vasdraget maa regnes for sikkert.] . Re11a Og bielve. Resa er Glommens næststørste bielv med nedslagsdistrikt 2 7O0 km.2 og længde 146 km. “ Fra Stor-Om-ri (0.2 km.—“Ð), paa østsiden af Bannerhøgda i Tønset strømmer en bæk sydover gjennem Rausjødalen og støder sam- men med den østenfra kommende Speka, strømmer saa nordvestlig og derpaa sydvestlig omkring Spekefjeldet, optager den nordenfra kommende Brya og gaar videre mod syd ud i IWYin.9tad.§:jøm. SZ;(gka gaar fra ZVO‘)’(ZT’(3 Spek(“s;jøen (0.34 km.2) nordvestlig ned- igjennem den trange Spekedal i en bue nordom Spekefjeldet. Længden med fradrag af indsjøerne er l7.5 km. Elven har fast bund, men trangt løb og mange skjær, saa der kan ikke flødes i den. Brya kommer fra S(OW]’k((’(“f(’TI8 (1 33O m. o. h.) nordligste del og kaldes i sin øverste del ]xíZZ(’(l(l(’72—. Den løber gjennem den myrlændte liv-ydal, indtil den falder i Rena. Brya er flødbar fra en dam i Lilleaaen. Den er et sikkert vasdrag med let tilgjænge- lige bredder. Da Finstadsjøen gaar sent op, i almindelighed ikke før sidst i mai, kan tømmeret dog ikke med sikkerhed paaregnes at komme frem første aar, medmindre det efter at være flødet i Brya kjøres paa isen over Finstadsjøen. Faste tømmervælter er der ikke. Finstadsjøen (0.8 km.2, 33 km. lang) ligger paa grændsen af Tønset og Øvre Rendalen. For sjøen er en gammel dam. Fra lC’instadsjøen strømmer vasdraget, 1‘’insm(]aaen, sydover gjennem et trangt dalføre østenom Fonnaasfjeld med et jevnt og rolig1ɔ løb, men stærkt strømmende nedenfor Finstad— og Unset- gaardene Den optager 2 km. nedenfor Sjøen fra nordvest tilløb af V(BI’(lll(’Il, 1l km. lang, fra V(Praas1§jern i T yl(lalm. I denne elv flødes paa de nederste 3 km. Der er to damme. Det almindeligste mærkested er Væraasvælten, men forøvrigt mærkes langs hele vasdraget. Væraaen er sikker til første aars udkomme.