Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/162

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 15 I nordre side, Storvælten, tvers overfor Stygvælten, Trangv(elten paa søndre side, Venstre Søkkundv(elte paa nordre side, Nedre Søkk2md- 1“(elte, lidt nedenfor, og Rødskjæret. Neta kommer fra Netsjøen i Rendalen og falder i Glommen pǫ“østsiden, lidt nordenfor Kroken. Elvens længde er 12 km., den er flødbar i ca. 1O km. Der er to damme; ovenfor nederste dam er flødningen ikke sikker. Øverst i FuP11xc1;s1(cgc11l er et fald. I den øvre del af Vasdraget er tørnmeret udsat for beska- digelse ved opflisning og gnidning mod sten. I Furusetskogen er flere mindre vælter. Stenbækkm kommer fra myrer paa østsiden af Lillehovsjø- fjeldet i Stor-Elvedalen og falder ud i Glommen paa Vestre bred ved Stenviken. Den flødes ca. 3 km. Der er en atholdsdam. Tømmeret gaar altid ud det første aar. Mærkestederne er: Dammen, Stor- vælten, ved F1øterne og Kvislen. Hovda kommer fra Hov.sy“øen (O.7 km.2 stor) i Stor-Elvedal(m, gaar gjennem en sæterdal mod sy(l, optager Svartbækken og danner grændsen mod Aamot. Fra nordvest optager den Himla eller Himmelaaen, bøier mod øst fremdeles paa grændsen mod Aamot og falder i GlommPn ved Søndre Sætre efter at have optaget Bakke- bækken fra nordvest. Elven har stenet bund. Over den fører bro for hovedveien og jernbanen. Dens længde er 22 km. Ned- slagsdistriktet udgjør 1l2 km.2 Der flødes ligefra Hovsjøen, men elven er ikke sikker oven- for Himla. Nedenfor bliver tømmeret sjelden indeliggende. Hovda har 3 atholdsdamme. Ovenfor Himla er ingen bestemte Vælter, men nedenfor findes følgende: Hellevælten, SkyndalsvæIten, Øvre Skjærpalvælten, Toresvælten, Stenvælten, Sandvælten, Løbvælten, Stygvælten, Arnestadvælten, Linvælten, Aspvælten, Nylivælten, Brandvælten, Skjærvælten, Sæterbrovælten, Nedre Skjærpalvælten, Blødbuvælten, Kulhusvælten, Nyvælten, Lilleengvælten og Kvern- vælten. Paa Øvre Skjærpalvælten og Stygvælten beskadiges let tømmeret under udrullingen. De tre nævnte bielve er alle flødbare. Svartbækken kommer fra nogle myrer søndenfor Høitafjeldene i Stor-Elvedalen, er omkring 8 km. lang og flødes kun ca. 1IZ2 km. Den falder i Hovda omtrent 6 km. nedenfor Honsjøen. Tømmeret gaar altid ud af Svartbækken, men bliver undertiden indeliggende i Hovda. Der findes en atholdsdam. Himla, fra Himmel.s:jøen paa grændsen mellem .4amot, Stor- Elvedalen og Hedemarken, er omtrent l6 km. lang og falder i Hovda II km. nedenfor Hov-sjøen Dens flødbare længde er ca. 5 km., og den maa ansees for nogenlunde sikker. Tømmer1everancen er ubetydelig.