Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/161

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l Mil HEDEMARKENS AMT. El(1aen, af særlig betydning for tømmerflødningen. Den dan- nes af Nordre og Søndre Elaaen, som kommer sammen 4 km. ovenfor udløbet i Imsa. Nordre Elaam kommer fra Steintjern i Ringebu sydøstlig, passerer amtsgrændsen, bøie1— mere østlig og tilsidst nordøstlig, optager Sø-ndre Elaa og falder efter et 25 km. langt løb ud i Imsa. Va-sdraget er ikke flødbart ovenfor sammenløbet med Søndre Elaa, medmindre en atholdsdam holdes i stand. Vasdraget har en mængde skjær og store stene, og tømmeret beskadiges under nedflødingen. Vælter er: Furuaa-S—1“(Plten paa søndre side og lidt ovenfor ln1sa, Storýro- p1—“. lidt ovenfor og paa nordre side„ Stor-bæksZxý(eret, lidt længere oppe i vas(lraget og paa sydsiden, —S’torb(ek1:(elten, paa samme side, men høiere oppe i vasdraget, V(elten paa feig nr. 4, søndre side; her beskadiges ofte tømmeret; G“ranaasvælten paa nordsiden og et kort stykke nedenfor Kløvet, ’V(RltPIl paa feig nr. 3, tæt ovenfor Kløvet, SZ(]‘(P)’(Z(lZ—S“l’(PZI(’R paa sydsiden, Styg(Ialsvælt(—n paa nordsiden, her beskadiges let tømmeret, SZ(j(Pl’77(BZffPIl paa nordsiden og et kort stykke nedenfor Storfaldet. Her beskadiges let tømmer under u d rullingen. Sm1(lr1) Elaa1Þ“, 11 km. lang, udspringer nær amtSgrændsen og strømmer nordøstlig ud i Nordre Elaaen. Der er en dam, som gjør vasdraget nogenlunde sikker for flødningen a-f et mindre tommerkvantum. Tømmeret beskadiges ofte. Der er adgang til at udslaa tømmer overalt langs vasdraget. Til Elaaerne drives ofte meget tømmer. Søkkmcda kommer fra den vestre Søkku11dsjø i Stor-Elvedalen. strømmer først nordover, optager Mykla eller Iú?ifaaen— fra Mykle- bysjøen (1.8 km.’), tager østlig retning og fa-lder i Glommen paa Vestsiden overfor Rasten jernbaneStation og 25O m. o. h. Dens længde er 18 km. Søkk11uda har været anseet flødbar saa høit op, som skog vokser, eller næsten 16 km., men tømmeret beskadiges og bliver ofte indeliggende, naar det mærkes ovenfor faldet, ca. 5 km. ovenfor Glommen. Damme findes for Myklebysjøen samt i Søkkunda straks ovenfor Kvitaaens udløb. Tømmermængden er ikke ubetydelig. I flere af de langs vasdraget værende vælter beskadiges tøm- meret under udslaget. De vigtigste vælter er: Vestrv K(1Ia(1“S—myrv(elffen. østre Kalaasmyri:(elffen. 3 km. ovenfor Storfaldet. Bz1m“1—1PftPn. l km. nedenfor Storfaldet, Rygv(Plten, et kort stykke ovenfor fal(let, Stygv(elten, kort nedenfor faldet og paa