Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/160

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 149 tømmer ikke sikker. I elven er to damme. Desuden er en dam i Bjørnskalbækken. “ Elven kan ikke ansees flødbar længere op end fra Kløvet. Mærkesteder er: Rishølen mellem begge damme, BjøPnskallen, 12 km. fra Glom- men, Gammelbo(len, lidt længere nede, og Gangene 4 km. fra Glommen. Ovenfor ud1øbet i Glommen optager ’1’resa Rokka, som er flø(lbar i omtrent l6 km.s længde og har to damme. Tømme- ret— beskadiges noget ved gnidning mod skjær og stene. T—rya kommer fra Vestsiden af Trytjernet, løber mod sydøst gennem et vildt terræn og falder i Glommen ved Trønnes. Den har fast bund. Længden er 16.5 km. I Trya flødes ikke tømmer. .[msa kommer fra Ringebu under navn af Aas-tabækken fra Søndre Aasdalstje1—n (1153 m. o. h.) og gaar sydøstlig, indtil den falder ud i Nordre Imsjø (1,5 km.2), som gjennem et kort elve- stykke staar i forbindelse med SøIld7’(’ Im;s:jø (O.3 km.2 stor); den pas- serer amtsgrændsen, strømmer med stridt løb og mellem steile fjelde sydøst1ig gennem Imsdalen, optager Elaaen og deler sig nedenfor pladsen Ingeborgstuen i to arme. Den nordligste af disse, den egentlige Imsa, førte oprindelig den største vandmasse, medens den søndre, Fl-aaskjella, var mindre. Under store flomme i 1827 og 1828 satte en del træer og tømmer sig fast i den nordlige arm, hvorved en meget stor vand- masse, træ og tømmer blev tvunget ind i Fraaskjella. Derved blev ogsaa dette gamle elveleie tilstoppet, og elven brød sig tre nye far og anrettede store ødelæggelser paa hovedveien, hvis broer bortreves, samt paa gaarden Messelt. Elven har ogsaa senere flere gange skiftet leie og anrettet ø(lelæggelser. Paa grund heraf er udført flere arbeider, senest i 1891, og et større forbygningsa1—beide pa-agaar nu. Imsa falder i-Glommen paa vest- siden mellem gaardene Stai og Messelt. Den har flere broer for hovedveien. Bunden er stenet. Længden er 34 km., og ned- slagsdistriktet 477.6 km.2 For Søndre Imsjø, hvorfra man kan ro til Nordre Imsjø, er en atholdsdam. Der flødes fra dammen, ja endog over sjøerne. Leverancen af tømmer er meget betydelig Tømmeret udsIaaes overalt, dog er der følgende vælter: Hvidkalken, 6 km. nordenfor Søndre Imsjø, og Katskjæret, som ligger lidt ne(lenfor: derpaa kommen Svar-tvælten, Sjøbækken, Halaasboden, Nybroen, Mærramyren, Midtskiftmvælen (den betydeligste vælte), Rauhammeren, Steinboden og Elaaoset. Imsas bielve er: