Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. I—l Y Furusetvæ1ten paa østsiden og tvers over for Søkkundaosen, Krokvæ1ten paa samme side og søndenfor Kroken. Almindelige færgesteder er der ved Koppang, Stai og Nafset. Bielve til Glommen paa strækningen mellem Follas og Renas udløb er: [.—1uma, som kommer vestenfra, paa vestheldningen af Storhø, er 21 km. lang og falder i Glommen 11 km. søndenfor Follas udløb. Den er flødbar fra Aumdalsvangen og er nogenlunde sikker. Tegninga kommer ogsaa vestenfra, paa østsiden af Storhø, gaar sydøstlig, er 2O km. lang og falder i Glommen 3 km. ovenfor Grøting. Omtrent 3 km. ovenfor dens udløb i Glommen har Tegninga et høit fald, opfyldt af store skjær, hvilket i høi grad vanskeliggjør flødningen. Nedenfor faldet gaar flødningen nogen- lunde sikkert Nea, som falder ud i Glommen midtveis mellem Atna og Hanestad jernbanestationer, dannes af Østre Nea c11lcx G—røt-ing- nea fra østsiden af Nehatten og VPstre Nea fra østsiden af Graa- fjeld. Vestre Nea er flødbar omtrent 3 km. Nea er kun flødbar et lidet stykke Vasdraget er brat, paa mange steder trangt, og flommer hurtig, men er nogenlunde Sikkert for et mindre tøm- merkvantum, saafremt dammen ved Dalestupen er istand. Tøm- mervælter er der kun ved Dalestupen og Atnekjølveien. Atna, som kommer fra Rondanes vestlige del i Dovre, gaar først 20 km. nordlig og nordøstlig paa nordvestsiden af Store Elgvatshø (1112 m. o. h.), bøier mod øst og sydøst i en stor, mod nord vendende bue, søndenom Store og Lille Kringla, opta- ger flere bække fra Rondane (hvoriblandt Langglupaam, en stridt strømmende, 1O.5 km. lang fjeldbæk) og falder efter et 42 km, langt løb ud i den betydelige .4tns;jø. Denne er 9 km. lang, indtil 1.5 km. bred og 9.57 km.* stor og ligger i en høide af 701 m. over havet; den er 63 m. dyb og meget fiskerig. For denne sjø opførtes for endel aar siden en dam, som imidlertid ikke altid har været i god stand. Nedenfor Atnsjøen tager Atna først en østlig l1ovedretning gjennem en temmelig øde fjelddal, indtil den optager Store Grytelven (Gryta), 8 km. lang, fra nord. Derefter bøier den mod syd indtil gaarden Storbæk- moen, optager Setn-inga, hvorpaa den atter gaar i øst og sydøst og falder i Glommen efter et løb med ikke ringe fald paa den vestre side ved Amosen, tvers over for Atna jernbanestation, 333 m. o. h. Atnas længde er 9O km. Elveleiets bund er stenet. N“ediagsdistriktet udgjør 1320 km.2 Baade ovenfor og nedenfor sjøen optager den vandrige tilløb, og den er en af Glom- mens største bielve.