Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—l8 HEDEMARKENS AMT. ’l’ømmerflødningen begynder ved Atn.xjøm, og den drives i to fordelinger, der almindelig kaldes Nordre og Søndre Atna; den søndre begynder ved StorgrytoSet, 36 km. ovenfor udløbet i Glem- men. Der leveres tømmer paa den hele Strækning, dog kun ubetydeligt ovenfor Storgrytoset. Søndre Atna er aldeles sikker„ ligesaa Nordre At-na„ naar der ikke er meget tømmer, og dan1— men er istand. Endskjønt skogene er haardt medtagne, er tømmerleverancen betydelig. Ved Atna er ingen bestemte vælter, da tømmereti almindelighed udlægges paa isen. Af bielve er: ‘S’et11inga kommer fra Sydsiden af Vuludalsfjeld i Sønd1—e Fron og gaar under navn af Vulu østover tvers igjennem en 1.lb0l)0et fjeldegn ind i Sollien. I Sollien løber den videre i øst gjennem Vuludal indtil gaarden Vuluvolden, hvor den beier mod syd og falder i Setningsjøen km. lang, O.8 km.2 stor og 78O m. o. h.). Den optager Snødøla (8 km. lang) fra Svabudalen, hvis pas- høide ligger 1170 m. l1øit. Fra Setningsjøen gaar vasdraget under navn af S(’fMiTlg(l østlig gjennem den trange, men beboede dal, indtil den ved Storbæk- moen forener sig med Atna. Den har stridt løb og stenet bund. Nedslagsdistriktet er 295.5 km.2 Den er flødbar paa en Strækning og i regelen sikker. Hira eller Store Hira kommer fra et tjern tæt østenfor Store H‘ir.9ø, som har afløb til Laagen, hvorfra den gaar ind i Ringebu, først østlig, saa nordøstlig. Nær grændsen mod Stor- Elvedalen deler den sig i to arme, den ene falder i Li(le Hu-sjø (693 m. o. h.) og kaldes Lille Hira. Begge arme har stenet bund og stridt løb. I Stor-Elvedalen forener de to arme sig atter og løber samlede først mod nordøst, siden i øst ud i Atna. Paa denne sidste strækning flyder elven gjennem myrlænde og har tem- melig stærkt fald. Den driver et sag og møllebrug. Længden er 25 km. Omtrent 5 km. oppe i aaen er en liden dam til flødningens lettelse gjennem de to fosser, Sfor;faldet og Vetlc:faldet. Især i det sidste fald blev tømmeret før meget beskadiget, men nu er det blevet bedre ved foretagne arbeider. Mærkning foregaar helt op til Trylivolden. Tømmerkvan- tummet er ikke ubetydeligt. Tresa, 18 km. lang, kommer fra Gør-tjern i Stor-Elvedalen mellem Rena og Glommen og falder ud i denne ved Tresen, efterat den har forenet sig med Rokka. Ovenfor sammenløbet med denne er det saakaldte Treskløv, et trangt elveleie med flere fald. Trods forbygning af disse fald er flødningen selv af kort